7. Aprila, 2021

RS: Sutra stupa na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga

Protekle sedmice, 31. marta 2021. godine u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 28/21, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga. Zakon stupa na snagu sutra, 8. aprila 2021. godine.

Ovim izmjenama i dopunama Zakona propisano je jednokratno odgođeno plaćanje do 30. juna 2021., ukoliko su uredno podnesene poreske prijave za:

  • poreski dug po osnovu poreza na dobit za 2020. godinu;
  • porez na dohodak od samostalne djelatnosti za 2020. godinu;
  • naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma za 2020. godinu;
  • protivpožarne naknade za 2020. godinu.
  • odgađa jednokratno do 30. juna 2021. godine,

Za odgodu plaćanja gore navedenog poreskog duga do 30. juna 2021. godine nije potrebno podnositi zahtjev Poreskoj upravi.

“Plaćanje poreskog duga nakon 30. juna 2021. godine može se dodatno odgoditi na način da se plati u šest jednakih mjesečnih anuiteta, s tim da prvi mjesečni anuitet dospijeva 31. jula 2021. godine, a posljednji 31. decembra 2021. godine.”, naovdi se u saopštenju Poreske uprave Republike Srpske.

Kamata se ne obračunava za vrijeme odgođenog plaćanja. Odgoda plaćanja cijelog duga ili dijela duga pokreće se zahtjevom za odgađanje plaćanja poreskog duga, koji se podnosi nadležnom područnom centru Poreske uprave najkasnije do 30. juna 2021. godine. Uz zahtjev nije potrebno dostavljati dokaze o sredstvima obezbjeđenja.

Također, Zakonom su uvedene i izmjene u pogledu rokova za dostavljanje zahtjeva za odgođeno plaćanje poreskog duga utvrđenog poreskog prijavom. Zahtjev se može podnijeti do isteka roka za izmjenu poreske prijave.

 

Izvor: Poreska uprava RS