9. Maja, 2024

Regres za zaposlene

Regres predstavlja važnu finansijsku beneficiju za zaposlene. Isplaćuje se kao dopunsko primanje uz redovnu platu i namijenjena je za korištenje tokom godišnjeg odmora. Ova naknada obično se isplaćuje neposredno prije početka odmora, omogućavajući zaposlenima da bez finansijskih briga uživaju u svom slobodnom vremenu.

Pozitivan uticaj regresa:

  1. Zadovoljstvo zaposlenika: Redovna i ispravna isplata regresa direktno doprinosi većem zadovoljstvu i lojalnosit zaposlenih. Kada se zaposleni osjećaju cijenjeno, to se pozitivno odražava na njihovu produktivnost i smanjuje fluktuaciju radne snage.
  2. Imidž kompanije: Kompanije koje redovno isplaćuju regres stiču reputaciju socijalno odgovornih poslodavaca. Ovo poboljšava  percepciju među postojećim zaposlenima i privlači potencijalne kandidate te pozitivno utiče na odnose sa poslovnim partnerima.

Pravni okvir za isplatu regresa:

U Federaciji Bosne i Hercegovine, isplata regresa nije direktno regulisana Zakonom o radu, ali je uređeno članom 14. Općeg kolektivnog ugovora, kao i  preko kolektivnih ugovora i internih akata svake kompanije.

U Federaciji Bosne i Hercegovine neoporezivi iznos regresa propisan je članom 20. stav 12. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak i to na sljedeći način:

  • ako poslodavac isplaćuje regres fizičkoj osobi – zaposleniku sa kojim ima zasnovani radni odnos na temelju ugovora o radu
  • ako je isplaćen u visini do 50% od prosječne neto plate isplaćene u Federaciji u posljednja tri mjeseca prije isplate a prema podacima koje objavljuje Federalni zavod za statistiku

U Republici Srpskoj, zakonom o radu, član 87, propisana je obaveza isplate regresa, koji se smatra dijelom dohotka i podliježe oporezivanju i doprinosima. Visina regresa nije propisana zakonom, već je poslodavac određuje svojom odlukom.

Česta praksa u djelatnosti trgovine je da prilikom utvrđivanja visine regresa poziva na propise koji više nisu na snazi ali se primjenjuju u nedostatku drugih. Riječ je o granskom kolektivnom ugovoru za djelatnost trgovine koji propisuje da je minimalan iznos za isplatu regresa u visini najmanje tri cijene rada. Odluka o visini cijene rada također je jako zastarjeli propis koji datira iz 2008. godine. U skladu sa ovom Odlukom član 1, najniža cijena rada u djelatnosti trgovine, ugostiteljstva i uslužnih djelatnosti iznosi 120 KM. Analogno tome, minimalan iznos regresa bio bi 360 KM

Zaključak:

Regres je ključan element u kreiranju pozitivne radne atmosfere i doprinosi zadovoljstvu zaposlenih, tako i općem uspjehu kompanije. Za detaljnije informacije o pravnim aspektima regresa,obratite se našim stručnjacima.