1. Augusta, 2019

PUFBIH Uvjerenje o osiguranju sada izdaje i putem interneta

Federalno ministarstvo finansija je dopunilo pravilnik o podnošenju prijava za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

U poglavlju ‘UVJERENJA’ dodan je član prema kome je porezna uprava dužna, na osnovu zahtjeva osiguranika iz osnova radnog odnosa, izdati Uvjerenje o osiguranju (JS3610) iz Jedinstvenog sistema.

Porezna uprava će svakom osiguraniku putem interneta, omogućiti pristup podacima o evidentiranom osiguranju po osnovu radnog odnosa.

Uvjerenje o osiguranju, koje besplatno dobijete, izgleda ovako → Uvjerenje o osiguranju

 

 

Izvor:Sl. novine FBiH”, br. 53/2019