Obračun PDV
13. Januara, 2022

PROMJENE STOPA POREZA NA DOHODAK I STOPA DOPRINOSA U REPUBLICI SRPSKOJ

Od 1.1.2022 dolazi do promjena Zakona o porezu na dohodak I Zakona o doprinosima u RS. Objavljeno u “Sl. glasnik RS”, br. 119/2021.

Nove stope doprinosa iznose:

-za penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi 18,5%, nema promjene

-za zdravstveno osiguranje iznosi 10,2%, do sada se obračunavalo 12% umanjeno za 1,8%

-za osiguranje od nezaposlenosti iznosi 0,6%, nema promjene

-za dječju zaštitu iznosi 1,7%., nema promjene

Ukupni doprinosi iznose: 31%,  do sada se obračunavalo 32,8%.

Dohodak od ličnih primanja su sva direktna i indirektna plaćanja iz radnog odnosa i obuhvataju isplate bruto plate i druge bruto isplate zaposlenom, uključujući regres, topli obrok, plaćanje prekovremenog rada, bonuse, naknade i dodatke na uslove rada, korištenje službenog vozila u private svrhe, poklone koje je poslodavac dao zaposlenom, bonusi koje uposlenici dobiju kao i druge koristi ukoliko nisu oslobođene oporezivanja.

Koristima iz radnog odnosa ne smatraju se posebni ljekarski pregledi po osnovu posebnih propisa, sistematski kontrolni ljekarski pregledi za sve zaposlene, premije kolektivnog osiguranja koje za svoje radnike uplaćuje poslodavac za slučajeve povrede na radnom mjestu i pri dolasku na posao i odlasku sa posla.

Porez na dohodak fizičkih lica obračunava se i plaća na dohodak od: ličnih primanja, samostalne djelatnosti, autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, kapitala, kapitalnih dobitaka, iz stranih izvora i ostalog dohotka.

Porez na dohodak od ličnih primanja plaća se po stopi od 8%.

Porez na prihod od samostalne djelatnosti plaća se po stopi od 10%.

Porez na dohotke iz autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, kapitala, kapitalnih dobitaka I ostalog dohotka plaća se po stopi od 13%.

Porez na dohodak malog preduzetnika i dohodak iz stranih izvora plaća se u skladu sa posebnim odredbama ovog zakona.

Osnovni lični odbitak u iznosu od 12.000 KM godišnje, lični odbitak za izdržavane članove uže porodice u iznosu od 1.800 KM godišnje po svakom izdržavanom članu.

Osnovica poreza na dohodak se utvrđuje se tako što se od ukupnog bruto dohotka oduzima osnovni lični odbitak kao i odbitak za izdržavane članove uže porodice. Doprinosi se ne priznaju kao reshod prilikom utvrđivanja osnovice poreza.