28. Jula, 2022

Usvojen Nacrt zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, zastupnici su usvojili Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim se broj dana bolovanja skraćuje sa 42 na 15. Zakon se razmatrao u formi nacrta i kao takav je usvojen.

Član 2 predložene izmjene zakona ističe kako su povrede na radu “sastavni dio rizika obavljanja poslova i radnih zadataka i ne mogu se izbjeći, ali je potrebno naglasiti da, u tim slučajevima, poslodavac nije odgovoran”.

Za razliku od drugih zaposlenih, državni službenici imaju zagarantovane plate i naknade jer su šanse da se raspadne budžetski sistem bilo koje države veoma mali, predstavljaju posebnu kategoriju zaposlenika, te će ovakav zakon najveće posljedice imati po radnike u sektorima obrade metala, građevinske radnike ili one koji rade u hemijskom sektoru, kao i ostale čije je zdravlje direktno najviše ugroženo.

Izvor: paragraf.ba