1. Aprila, 2021

Prijavu poreza na dohodak porezni obveznici mogu podnijeti do 30.04.2021. godine

Porezna uprava Federacije BiH obavijestila je porezne obveznike da do 30.04.2021. godine mogu podnijeti Prijavu poreza na dohodak – Obrazac GPD-1051 za 2020. godinu.

Shodno odredbama člana 35. stav (6) Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH“, br.  10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) porezni obveznici su dužni u roku propisanom za podnošenje porezne prijave u cijelosti izmiriti obaveze po osnovu poreza na dohodak za prethodni porezni period.

“Porezni obveznici su dužni Prijavu poreza na dohodak – Obrazac GPD-1051 s propisanom dokumentacijom koju prilažu uz ovu prijavu dostaviti putem pošte na adrese nadležnih poreznih ispostava.“, stoji u saopćenju Porezne uprave Federacije BiH.

Sve informacije u vezi adresa na koje se može dostaviti Obrazac GPD-1051 porezni obveznici mogu dobiti putem telefona i e-maila.

Porezna uprava Federacije BiH je u svim organizacionim jedinicama i na web stranici Porezne uprave Federacije BiH postavila obavještenja u vezi s radnim vremenom, brojevima telefona, faksa, e-mail-a i adresa organizacionih jedinica na koje porezni obveznici mogu dobiti potrebne informacije.

Izvor: Porezna uprava FBiH