24. Aprila, 2020

Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio “korona zakon”

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je kasno večeras na  vanrednoj online sjednici Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, nastalih usljed globalne pandemije korona virusa.

Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, nazvan ‘korona zakon’, predložen je u cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica po privredu Federacije, imajući u vidu ogromne negativne ekonomske posljedice koje će u narednom periodu nastati kao posljedica stanja nesreće s obzirom na to da je veliki broj privrednih subjekata obustavio rad.

Ovim zakonom propisuju se: subvencioniranja doprinosa za obavezna osiguranja, obustava obračuna i plaćanja zatezne kamate na javne prihode, ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit, ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, prekid svih upravnih, parničnih, vanparničnih i izvršnih postupaka za vrijeme stanja nesreće, prekid obračuna zateznih kamata na zakašnjela plaćanja u dužničko-povjerilačkim odnosima, prekid prinudne naplate, održavanje stabilnosti pojedinih isplata, odgoda primjene propisa te uspostava Garancijskog fonda.

“Zahvaljujući ovome Zakonu, aktivirat ćemo potencijal od oko milijardu maraka za podršku privredi. Samo kroz Stabilizacijski fond ubrizgat ćemo u realni sektor i socijalne fondove oko 500 miliona KM. Kroz Garantni fond, u koji smo položili 100 miliona, aktivirat ćemo kreditni potencijal za ekonomiju koji će sezati do 500 miliona. Svim radnicima svih ugroženih firmi platit ćemo doprinose, osigurati zdravstveno i neprekinut radni staž,” kazao je Novalić.

Da bi korona zakon i rebalans budžeta stupili na snagu potrebno je da budu usvojeni i u Domu naroda parlamenta FBiH.

Izvor: Vlada FBiH