26. Decembra, 2019

PRAZNIČNO DARIVANJE

Vrijeme je praznika i prazničnih poklona. Kompanije u ovom periodu žele počatiti svoje uposlenike ili njihove mališane, i dobro bi bilo da znaju poreski tretman poklona.

Davanje poklona radnicima od strane poslodavca ima tretman zarade bez obzira da li se pokloni daju u novcu ili u robi, i pokloni podliježu plaćanju poreza.  Međutim, Zakonom o porezu na dohodak RS i FBIH omogućava se darivanje  za koje je propisan neoporezivi iznos i to kroz sljedeće dvije poreske olakšice:

POKLON U VRIJEDNOSTI DO 30% PROSJEČNE NETO PLAĆE (FBIH)

”pokloni koje poslodavci daju zaposleniku jedanput ili više puta u toku poreznog perioda povodom državnih i/ili vjerskih praznika ili jubileja firme, čija ukupna vrijednost nije veća od vrijednosti koja je jednaka 30% prosječne mjesečne neto plaće koju objavljuje Federalni zavod za statistiku za mjesec kada se daje poklon”

POKLON ZA DJECU ZAPOSLENIH U VRIJEDNOSTI DO 100 KM (RS)

”poklone koje daju poslodavci za djecu zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom praznika, koji iznose do 100 KM po djetetu na godišnjem nivou”

Kako biste mogli mirno u predstojećem periodu darivati svoje zaposlene, njihovu djecu i poslovne partnere, poresko savjetovanje uvijek možete prepustiti nama. Kontakt forma za vaše upite je na sljedećem linku https://unija.com/upit/?lang=bs