29. Aprila, 2020

Poziv za prijavu pravnih lica i preduzetnike za dodjelu sredstava za mjesec april iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske

​Vlada Republike Srpske poziva pravna lica i poduzetnike da se prijave radi izrade spiskova za dodjelu sredstava za mjesec april iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske shodno članu 13. i 14. Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 35/20).

Pravna lica i poduzetnici kojima je odlukama štabova za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti, koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedostatak sirovina i slično) ili posluju sa smanjenim obimom treba da, najkasnije do 4. maja, popune prijavu.

Prijava će od sutra biti dostupna na web stranici Vlade Republike Srpske na adresi www.prijava.vladars.net.

Izvor: Vlada Republike Srpske