10. Septembra, 2019

Poziv pravnim licima RS : Zaključite ugovore o reviziji u zakonskom roku

Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 94/15) obaveza revizije finansijskih izvještaja (pored subjekata od javnog interesa) propisana je za velika pravna lica.

Kriterijumi za razvrstavanje – prosječan broj zaposlenih, ukupan godišnji prihod i prosječna vrijednost poslovne imovine utvrđena na dan sačinjavanja finansijskih izvještaja u poslovnoj godini, propisani su članom 5. navedenog zakona. Uprava pravnog lica na dan sačinjavanja finansijskih izvještaja samostalno vrši razvrstavanje i tako dobijene podatke koristi za narednu poslovnu godinu. Obavještenje o razvrstavnju u odgovarajuću kategoriju pravna lica dostavljaju Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge a.d. Banja Luka, uz godišnje finansijske izvještaje, koja je dužna da verifikuje i potvrdi veličinu pravnog lica.

 

Svi obveznici revizije finansijski izvještaja su dužni, do 30.9. poslovne godine za koju se spremaju izještaji, zaključiti ugovor o reviziji.

Zaključivanje ugovora o reviziji nakon navedenog roka je u suprotnosti sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i sankcionisano je kao prekršaj.

Podsjećamo sve obveznike revizije finansijskih izvještaja da započnu aktivnosti zaključivanja ugovora o reviziji!

 

Izvor: vladars.net