Poslodavci mogu isplatiti jednokratnu pomoć zaposlenicima u ratama
4. Oktobra, 2022

Poslodavci mogu isplatiti jednokratnu pomoć zaposlenicima u ratama

Vlada Federacije BiH dopunila je uredbu o isplati jednokratne pomoći po kojoj se u članu 19. iza stavka (4), dodaje se novi stavak (5), koji glasi: “Aktom poslodavca utvrdit će se posebni kriteriji za isplatu i visinu isplate jednokratne pomoći iz stava (1) ovog članka.”

To znači da kompanije, tj. poslodavci mogu donijeti odluku da iznos od 1080 KM isplate u ratama, što će biti dodatna olakšica za ovu neoporezivu isplatu.

Članovi upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH ranije su najavili da će od federalne Vlade tražiti da se iznos jednokratne pomoći radnicima isplati u ratama.

Izvor: Vlada FBiH