26. Januara, 2024

Porezni tretman manjkova nakon godišnjeg popisa

Nakon završenog godišnjeg popisa imovine, obaveza i utvrđene razlike stvarnog u odnosu na knjigovodstveno stanje postavlja se pitanje ispravnog računovodstvenog i poreznog tretmana manjkova.  Fokusirat ćemo se na popis zaliha roba i materijala što je i često izazovna tema u praksi.

Različiti tipovi manjkova i njihov porezni tretman

Kada govorimo o manjku zaliha važno je razlikovati nekoliko vrsta manjkova i njihov utjecaj na porezne obaveze. Poduzetnici se često suočavaju sa manjkovima koji proizilaze iz različitih uzroka. Uzroka poput ljudske greške ili više sile, a porezni tretman varira ovisno o uzroku i vrsti manjka.

Normativi gubitaka i izuzeća pri obračunu PDV-a

Prema Zakonu o PDV-u BiH, manjak dobara smatra se upotrebom dobara u vanposlovne svrhe. Izuzeci od ovog pravila odnose se na rashode nastale po osonovu kala, rastura, kvara i loma do iznosa propisanog Normativom. Važno je razumjeti kako pravilno primijeniti normative gubitka kako bi se izbjegle nepotrebne porezne obveze. Izuzetak su rashodi nastali po osnovu kala, rastura, kvara i Ioma do iznosa propisanog Normativom za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća PDV. Dozvoljeni normativ gubitka izražen je u procentima od prodanih količina u obračunskom periodu. Za veleprodaju se priznaje 50% od utvrđenih normativa za maloprodaju. U Normativu, većina propisanih stopa se odnosi na prehrambrene i hemijske proizvode, građevinski materijal, naftne derivate i slično. Luksuzni proizvodi, proizvodi od plemenitih metala, prirodno kamenje i biseri su izuzeti i na utvrđeni manjak ovakvih proizvoda potrebno je obračunati PDV.

Ono na šta je potrebno obratiti pažnju jeste da ostale nespomenute djelatnosti Normativom imaju propisanu stopu 0,50% za maloprodaju, odnosno 0,25% za veleprodaju. Prilikom utvrđivanja rashoda koji se mogu pripisati kalu, rasturu, kvaru i lomu potrebno je voditi računa o samim definicijama i šta zaista možemo uvrstiti pod ove pojmove. Sa aspekta Zakona o porezu na dobit FBIH, ovakvi rashodi nastali kao posljedica kala, rastura, kvara ili loma smatraju se porezno priznatim. U takvim slučajevima visina porezno priznatog rashoda jednaka je visini rashoda koji se utvrđuje na način propisan odredbama koji uređuje Zakon o PDV-u.

Porezno priznati i nepriznati rashodi uslijed manjkova

Manjkovi zaliha koji su posljedica ljudske greške ili premašuju visinu dozvoljenog kala, rastura i Ioma smatraju se porezno nepriznatim rashodima. Manjak nastao pod višom silom je manjak dobara nastao usljed elementarnih nepogoda. Da bi ovakav manjak bio porezno priznat i da se na njega ne bi morao obračunati PDV, potrebno je da postoji Zapisnik nadležnog organa o nastaloj šteti.

Na rashod nastao zbog isteka roka trajanja dobara ne plaća se PDV pod uslovom da je rok utisnut na ambalaži proizvoda ili je na drugi način određen od strane proizvođača. Pri uništenju navedenih dobara potrebno je da bude prisutan predstavnik Sanitarne inspekcije.

S obzirom da je manjak često predmet inspekcijske kontrole kod poreznih obveznika, potrebno je ispratiti sve relevantne propise vezane za ovu oblast, a one najbitnije su svakako navedene u Zakonu o porezu na dodatu vrijednost BiH i Zakonu o porezu na dobit FBIH, te njegovom Praviliniku i Normativu.

Zakonodavne promjene predstavljaju česte izazove u poslovanju, zato smo mi, Unija Smart Accounting  na raspolaganju da Vam obezbijedimo sve potrebne informacije i kompletne usluge, kako biste uvijek poslovali u skladu sa propisima. Posvećeni smo pružanju visokokvalitetnih računovodstvenih usluga kao i poreznog savjetovanja.