13. Marta, 2019

Poreskim obveznicima Brčko distrikta započinje obaveza evidentiranja ostvarenog prometa

U Brčko distriktu BiH od ove sedmice počinje aktivno provođenje Zakona o fiskalnim sistemima.

Iz Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH kažu da se fiskalizacija radi sa dva osnovna cilja, jedan od njih je smanjenje sive ekonomije a potom i povećanje prihoda.

Odlukom o dinamici fiskalizacije u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine utvrđuje se dinamika uvođenja fiskalnih sistema. Dinamika fiskalizacije u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine vršit će se u skladu s rokovima utvrđenim ovom odlukom, i to kako slijedi:

 

U periodu od 15. 2. 2019. do 14. 3. 2019. godine vršit će se fiskalizacija kod lica koja obavljaju djelatnosti iz: G,I,R,S djelatnosti
U periodu od 15. 3. 2019. do 30. 4. 2019. godine vršit će se fiskalizacija kod lica koja vrše djelatnost iz područja G i N djelatnosti
U periodu od 1. 5. 2019. do 31. 5. 2019. godine vršit će se fiskalizacija kod lica koja obavljaju ostale nespomenute djelatnosti
Detaljan pregled dinamike uvođenja prema djelatnosti pronađite ovdje Odluka_-_dinamika_fiskalizacije_Brcko

Direktor Porezne uprave Brčko distrikta BiH, kazao je da će Porezna uprava kao kontrolni organ imati obavezu da prvo izvrši takozvanu inicijalnu fiskalizaciju kod licenciranih proizvođača,”Od 8. marta počinjemo s provođenjem aktivnog Zakona o fiskalnim sistemima gdje ćemo uvoditi porezne obveznike u proces fiskalizacije. Porezna uprava će kao kontrolni organ imati obavezu da prvo izvrši takozvanu inicijalnu fiskalizaciju kod licenciranih proizvođača.”

Iz Finansijske inspekcije Porezne uprave Brčko distrikta BiH kažu da raspolažu sa dovoljnim brojem inspektora koji će odgovoriti svim zahtjevima fiskalizacije.

Izvor http://df.bdbih.gov.ba