10. Maja, 2021

Poreska uprava RS: Naplata javnih prihoda u prva četiri mjeseca veća za 136 miliona KM

Iz Poreska uprave Republike Srpske saopštili su da je u prva četiri mjeseca ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 911,2 miliona maraka, što je za čak 136,1 milion KM ili 18% više nego u istom periodu prethodne godine, uz ostvaren rast naplate u apsolutno svim segmentima prihoda.

“Ovo je pokazatelj da je, uprkos krizi izazvanoj pandemijom korona virusa, u Republici Srpskoj zadržan stabilan trend naplate javnih prihoda i to prije svega zahvaljujući mjerama koje je donosila Vlada RS sa ciljem prevazilaženja posljedica pandemije, ali i zahvaljujući odgovornom odnosu većine poreskih obveznika prema svojim poreskim obavezama, te redovnim aktivnostima Poreske uprave RS na kontroli i naplati javnih prihoda.”, navode iz Poreske uprave. Smatraju da su na ovakve rezultate u naplati javnih prihoda uticale i mjere zabrane i ograničenja rada određenih djelatnosti u drugoj polovini marta i aprilu prošle godine.

Naplata doprinosa je u prva četiri mjeseca ove godine iznosila je 565,8 miliona maraka, što je za 57,5 miliona KM ili 11% više nego u istom periodu prošle godine. Za Fond PIO naplaćeno je 321,6 miliona KM ili 11% više, za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno je 205,1 miliona KM ili 12% više, dok je naplata doprinosa za Fond dječje zaštite i Zavod za zapošljavanje veća za 12, odnosno 11 procenata.

Kada su u pitanju direktni porezi, naplata je iznosila 193,9 miliona maraka, što je za 45,5 miliona maraka ili čak 31% više nego u istom periodu prošle godine. Najveći rast naplate u ovom segmentu prihoda ostvaren je kod poreza na dobit koji je naplaćen u iznosu od oko 111 miliona maraka, što je za 33,1 miliona KM ili 43% više nego u prva četiri mjeseca prošle godine. Značajan rast naplate bilježi se i kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 73,7 miliona KM, što je za 10,3 miliona KM ili 16% više, dok je porez nanepokretnosti naplaćen u iznosu od 4,1 milion KM, što je za 1,9 miliona maraka ili 90% više nego u uporednom periodu.

Ostali javni prihodi su u prva četiri mjeseca ove godine naplaćeni u iznosu od 151,5 miliona KM, što je za 33 miliona KM ili 28% više. U tom segmentu javnih prihoda, takse i naknade su naplaćene u iznosu od 90,6 miliona maraka ili 21% više, dok je po osnovu naknada za prviređivanje igara na sreću naplaćeno ukupno 20,5 miliona maraka ili 30% više u odnosu na prva četiri mjeseca prethodne godine. Također, povećana je i naplata po osnovu koncesionih naknada, kazni i ostalih prihoda.

“Kada je u pitanju samo april ove godine, naplata javnih prihoda je iznosila 227,1 milion KM, što je za 50,3 miliona maraka ili 28% više nego u aprilu prošle godine, uz rast naplate u apsolutno svim segmentima javnih prihoda. Međutim, ovdje treba imati u vidu da je u aprilu prošle godine zabilježeno značajno smanjenje prihoda isključivo usljed sveopšte situacije u vezi sa korona virusom i mjera Republičkog kriznog štaba koji je zabranio i ograničio rad određenih djelatnosti.”, saopšteno je iz Poreske uprave RS.

Poreska uprava Republike Srpske izrazila je zahvalnost svim poreskim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje poreske obaveze i pozvala sve poreske obveznike da posluju u skladu sa važećim propisima i da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, te da samim tim daju svoj doprinos jačanju Republike Srpske i njene ekonomije.

Izvor: Poreska uprava RS