11. Jula, 2019

Pojednostavljeno elektronsko podnošenje poreskih prijava u RS

Poreska uprava Republike Srpske je pojednostavila proceduru poreskih prijava, i mjesecima unazad konstantno kreira nove elektronske usluge.

Iz poreske uprave RS saopštavaju da će i u narednom periodu raditi na razvoj funkcionalnosti e-sandučeta, a trenutno u e-sandučetu možete izvršiti ove poreske prijave:

  • PRIJAVE ZA TAKSE:

Komunalna taksa
Godišnja republička taksa
Boravišna taksa

  • PRIJAVE ZA POREZ NA DOBIT:

Godišnja prijava za porez na dobit
Akontacija poreza na dobit
Godišnja prijava poreza po odbitku sranog pravnog lica
Godišnja prijava kontrolisanih transakcija sa povezanim licima

  • PRIJAVE ZA NAKNADE I OSTALE POREZE:

Prijava za ostale naknade

 

Izvor: www.poreskaupravars.org