24. Maja, 2019

Pojačana kontrola poslovanja poreznih obveznika koji porez plaćaju paušalno

Porezna uprava Federacije BiH je započela sa intenzivnim aktivnostima kontrole poslovanja poreznih obveznika koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu.

Porezna uprava Federacije BiH, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak Federacije BiH može ukinuti poreznom obvezniku paušalno plaćanje poreza na dohodak i naložiti plaćanje akontacije poreza na dohodak, ukoliko tokom godine u postupku nadzora ili na osnovu prikupljenih podataka o njegovim ostvarenim prihodima utvrdi:

1. da je ostvario dohodak iznad iznosa koji primjenom propisanih stopa poreza na dohodak premašuje utvrđeni paušalni iznos poreza, ili

2. da je ostvario prihode koji podliježu obavezi plaćanja poreza na dodatu vrijednost, ili

3. da ne ispunjava kriterije propisane u članu 49. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

Upozoravaju se porezni obveznici kojima je odobreno plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu, a koji ne ispunjavaju uslove iz Zakona i Pravilnika, da su dužni preći na utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti na način propisan odredbama Zakona, odnosno nadležnoj poreznoj ispostavi podnijeti pismeni zahtjev za ukidanje paušala.

Izvor:www.pufbih.ba