Invest In Balkans
21. Decembra, 2023

PLANIRATE POSLOVATI U NEKOJ OD DRŽAVA ZAPADNOG BALKANA ?

Ako je Vaš odgovor DA, vjerujemo da Vam možemo pomoći pružanjem sažeteog pregleda najvažnijih aspekata poslovanja u ovoj dinamičnoj regiji bogatoj kulturnom raznolikošću i poviješću, smještenoj u srcu Europe koja nudi povoljno poslovno okruženje za domaće i strane investitore.

U nastavku teksta ćemo predstaviti osnove poslovanja koje susrećemo u državama ove regije – Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji, usredotočujući se na najzastupljenije industrije, forme legalnih entiteta, porezna pitanja i radnopravne odnose.

BOSNA I HERCEGOVINA SRBIJA MAKEDONIJA CRNA GORA HRVATSKA SLOVENIJA

Webinar: Doing Business in Western Balkan: Legal and Tax Perspective

Brošura: “Invest in Balkans” (EN)


BOSNA I HERCEGOVINA

Bosna i Hercegovina se ističe kao zemlja s dinamičnim poslovnim okruženjem koje privlači investitore iz raznih sektora djelovanja, te ćemo u nastavku istražiti osnove poslovanja u Bosni i Hercegovini, fokusirajući se na najzastupljenije industrije, forme legalnih entiteta, porezna pitanja i radnopravne odnose.

NAJZASTUPLJENIJE INDUSTRIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Turizam
IT
Telekomunikacije
Energetski sektor
Farmaceutska industrija
Građevinska industrija
Trgovina
Proizvodnja

EKONOMSKA KLIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

U Bosni i Hercegovini je trend rasta privredne aktivnosti nastavljen, ali nešto nižim intezitetom u odnosu na prethodne godine. Prema trenutno raspoloživim preliminarnim podacima za 2022. godinu u Bosni i Hercegovini je registriran rast fizičkog obima industrijske proizvodnje od 1,7% u odnosu na isti period prethodne godine. Sličan trend nastavljen je i u 2023. godini, obzirom da registrirane stope rasta ukazuju na dodatno usporavanje kako fizičkog obima industrijske proizvodnje, tako i ukupne ekonomske aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

U periodu 2023-2026. godina, kako u Bosni i Hercegovini tako i u svijetu očekuje se postepena stabilizacija ekonomskih prilika što će se odraziti i na kretanje obima proizvodnje, zaposlenosti i izvoza.

NAJZASTUPLJENIJI OBLIK ORGANIZOVANJA PRAVNIH LICA U BOSNI I HERCEGOVINI

Najčešći pravni oblik poslovanja: društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Vrijeme registracije: 1 mjesec

Potreban broj osnivača: najmanje 1

Potreban broj direktora/članova uprave: najmanje 1

Službeni registar pravnih lica:

Ostali uobičajni oblici pravnih lica u Bosni i Hercegovini: društvo sa neograničenom odgovornošću – FBiH: Društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću (d.n.s.o.), RS: Ortačko društvo (o.d.), dioničko društvo – FBiH: Dioničko društvo (d.d.), RS: Akcionarsko društvo (a.d.)

POREZ NA DOBIT U BOSNI I HERCEGOVINI

Stope poreza na dobit: 10%

Porezni period: kalendarska godina ili fiskalna godina

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST U BOSNI I HERCEGOVINI

Stope PDV-a:

 • 17% standardna stopa
 • 0% na izvoz robe

Prag za PDV:  100.000,00 BAM

Registracija PDV-a za nerezidente: Nerezidentne kompanije obavezne su registrovati se za PDV kada obavljaju oporezivu isporuku dobara i usluga u BiH.

RADNO PRAVO I ZAPOŠLJAVANJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Ko ima pravo raditi u Bosni i Hercegovini:

 • Građani Bosne i Hercegovine
 • Stranci sa odobrenim pravom na boravak i radnim dozvolama

Vrste ugovora o zapošljavanju:

 • Ugovor o radu na puno i nepuno radno vrijeme
 • Ugovor o radu na određeni i neodređeni period trajanja
 • Ugovori o slobodnom zanimanju
 • ‘’Menadžerski ugovor’’

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA U BOSNI I HERCEGOVINI

Stope poreza na dohodak

 • 10% na godišnji prihod u FBiH
 • 8% na godišnji prihod vezan uz ugovor o radu u RS
 • 10% godišnje na godišnji prihod vezan uz samostalne poslovne aktivnosti u RS
 • 13% na godišnji prihod od imovine i prava na imovinu, dobit od kapitala i prihod od stranih izvora u RS

Oporezivi prihodi u FBiH obuhvataju: Prihod od zaposlenja, samostalne poslovne aktivnosti, imovinu i prava na imovinu, kapitalne investicije, dobitke iz igara na sreću i lutrije

Oporezivi prihodi u RS obuhvataju: Prihod od zaposlenja, samostalne poslovne aktivnosti, imovinu i prava na imovinu, dobit od kapitala i prihod od stranih izvora

Nema sumnje da je ova država jugoistočne Europe privlačna brojnim ulagačima koji bi svoje poslovanje željeli proširiti na Balkan, ali i srednju Europu. U svemu tome, investitoru je važno da uz sebe ima pouzdanog partnera. Sve to možete dobiti u Unija Consultingu gdje tim stručnjaka savjetuje i pomaže u cjelokupnom poslovanju. Naš kontakt u Bosni i Hercegovini: Džejna Mahović, dzejna.mahovic@unija.com


SRBIJA

Srbija, kao zemlja s bogatom historijom i ekonomijom u razvoju, pruža raznolike prilike za poslovanje, te ćemo u nastavku istražiti osnove poslovanja u Srbiji, fokusirajući se na najzastupljenije industrije, forme legalnih entiteta, porezna pitanja i radnopravne odnose.

NAJZASTUPLJENIJE INDUSTRIJE U SRBIJI

Automobilska industrija
IT
Telekomunikacije
Energetski sektor
Građevinski sektor
Trgovina
Proizvodnja

EKONOMSKA KLIMA U SRBIJI

Ekonomija Srbije će ove godine porasti za 2,2% i ubrzati rast na 3,1% u 2024. godini i na 3,7% u 2025. godini prema procjeni Evropske komisije. Očekivanja za prosečnu inflaciju za ovu godinu su na nivou 12,5%, a za sljedeću godinu 4,6%.

Očekivanja su da će srpska privreda ubrzati rast u narednim godinama prije svega zbog očekivanog rasta privatne potrošnje, niže inflacije i povećanja investicija.

Očekivano povećanje investicija uslovljeno je razlozima zbog kojih je Srbija dobro okruženje za investiranje. Razlozi za dobro investiranje u Srbiju se odnose prije svega na dobru stratešku poziciju za poslove koji su povezani sa Evropskom Unijom, prihvatljive poreske namete uzimajući u obzir i poreske podsticaje, jednostavno i brzo osnivanje kompanija, postojanje slobodnih zona, mogućnost zapošljavanja stranaca, kao i postojanje poreskih podsticaja za zapošljavanje stranaca.

NAJZASTUPLJENIJI OBLIK ORGANIZOVANJA PRAVNIH LICA U SRBIJI

Najčešći pravni oblik poslovanja: društvo s ograničenom odgovornošću

Vrijeme registracije: do 5 radnih dana

Potreban broj osnivača: najmanje 1

Potreban broj direktora/članova uprave: najmanje 1

Službeni registar pravnih lica:


POREZ NA DOBIT U SRIBIJI

Stope poreza na dobit: 15%

Porezni period: kalendarska godina ili fiskalna godina

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST U SRBIJI

Stope PDV-a:

 • 20% standardna stopa
 • 10% smanjena stopa

Prag za PDV:  8.000 000 RSD

Registracija PDV-a za nerezidente: Nerezidentne kompanije obavezne su registrovati se za PDV kada obavljaju oporezivu isporuku dobara i usluga u Srbiji.

RADNO PRAVO I ZAPOŠLJAVANJE U SRBIJI

Ko ima pravo raditi u Srbiji:

 • Građani Srbije
 • Stranci sa odobrenim pravom na boravak i radnim dozvolama

Vrste ugovora o zapošljavanju:

 • Ugovor o radu na puno i nepuno radno vrijeme
 • Ugovor o radu na određeni i neodređeni period trajanja
 • Ugovori o slobodnom zanimanju
 • ‘’Menadžerski ugovor’’

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA U SRBIJI

Stope poreza na dohodak

 • 10%-20% u zavisnosti od prirode dohotka

Oporezivi prihodi u Srbiji obuhvataju: zarada od zaposlenja, autorski honorari, poslovni prihod, prihod od poljoprivrede i šumarstva, prihod od investicija, prihod od nepokretnosti, kapitalna dobit, ostali prihodi.

Nema sumnje da je ova država jugoistočne Europe privlačna brojnim ulagačima koji bi svoje poslovanje željeli proširiti na Balkan, ali i srednju Europu. U svemu tome, investitoru je važno da uz sebe ima pouzdanog partnera. Sve to možete dobiti u Unija Consultingu gdje tim stručnjaka savjetuje i pomaže u cjelokupnom poslovanju. Naš kontakt u Srbiji: Dragana Ašić Ratkovac, dragana.asic@unija.com


SJEVERNA MAKEDONIJA

Sjeverna Makedonija, kao zemlja s bogatom kulturnom baštinom i ekonomijom u razvoju, privlači pažnju investitora iz raznih područja djelovanja, te ćemo u nastavku istražiti osnove poslovanja u Sjevernoj Makedoniji, fokusirajući se na najzastupljenije industrije, forme legalnih entiteta, porezna pitanja i radnopravne odnose.

NAJZASTUPLJENIJE INDUSTRIJE U SJEVERNOJ MAKEDONIJI

IT
Telekomunikacije
Energetski sektor
Gradnja
Trgovina
Proizvodnja

EKONOMSKA KLIMA U SJEVERNOJ MAKEDONIJI

Ekonomija u Sjevernoj Makedoniji prema prognozi Evropske komisije (EK) za 2024. godinu očekuje se da će ostvariti rast od 2,7%. Ova projekcija predviđa daljnji napredak nakon što je ekonomija zemlje porasla za 2% u prethodnoj godini. Također, očekuje se da će inflacija usporiti na 9,5% u 2023. godini, dok je privredna proizvodnja Sjeverne Makedonije porasla za 2,1% u 2022. godini. Ovaj predviđeni rast pruža perspektivu stabilnosti i potencijalnog jačanja ekonomije zemlje u nadolazećem periodu.

NAJZASTUPLJENIJI OBLIK ORGANIZOVANJA PRAVNIH LICA U SJEVERNOJ MAKEDONIJI

Najčešći pravni oblik poslovanja: društvo s ograničenom odgovornošću

Vrijeme registracije: 1 mjesec

Potreban broj osnivača: najmanje 1

Potreban broj direktora/članova uprave: najmanje 1

Službeni registar pravnih lica:

Ostali uobičajni oblici pravnih lica u Severnoj Makedoniji: društvo sa neograničenom odgovornošću – Javno trgovinsko društvo (JTD), akcionarsko društvo – Akcionersko društvo (AD), jedno lice sa ograničenom odgovornošću – Društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano od jednog lica (DOOEL).

POREZ NA DOBIT U SJEVERNOJ MAKEDONIJI

Stope poreza na dobit: 10%

Porezni period: kalendarska godina

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST U SJEVERNOJ MAKEDONIJI

Stope PDV-a:

 • 18% standardna stopa
 • 5% i 10% smanjena stopa

Prag za PDV:  2.000 000 MKD

Registracija PDV-a za nerezidente: Nerezidentne kompanije obavezne su registrovati se za PDV kada obavljaju oporezivu isporuku dobara i usluga u Sjevernoj Makedoniji.

RADNO PRAVO I ZAPOŠLJAVANJE U SJEVERNOJ MAKEDONIJI

Ko ima pravo raditi u Sjevernoj Makedoniji:

 • Građani Sjeverne Makedonije
 • Stranci sa odobrenim pravom na boravak i radnim dozvolama

Vrste ugovora o zapošljavanju:

 • Ugovor o radu na puno i nepuno radno vrijeme
 • Ugovor o radu na određeni i neodređeni period trajanja
 • Ugovori o slobodnom zanimanju
 • ‘’Menadžerski ugovor’’

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA U SJEVERNOJ MAKEDONIJI

Stope poreza na dohodak

 • 10%
 • 15% prihod od dobitaka iz igara na sreću i lutrije

Oporezivi prihodi u Sjevernoj Makedoniji obuhvataju: Prihod od zaposlenja, prihod od samostalnih poslovnih aktivnosti, prihod od autorskih prava i srodnih prava, prihod od prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, prihod od prava na industrijsku svojinu, prihod od zakupa i podzakupa, prihod od kapitala, kapitalna dobit, prihod od dobitaka iz igara na sreću i lutrije, prihod od osiguranja i ostali prihodi.

Nema sumnje da je Sjeverna Makedonija privlačna brojnim ulagačima koji bi svoje poslovanje željeli proširiti na Balkan, ali i srednju Europu. U svemu tome, investitoru je važno da uz sebe ima pouzdanog i iskusnog partnera. Sve to možete dobiti u Unija Consultingu gdje tim stručnjaka savjetuje i pomaže u cjelokupnom poslovanju. Naš kontakt u Sjevernoj Makedoniji: Milan Aleksovski, milan.aleksovski@unija.com


CRNA GORA

Crna Gora, kao zemlja s bogatom kulturnom baštinom i ekonomijom u razvoju, privlači pažnju investitora iz raznih područja djelovanja, te ćemo u nastavku istražiti osnove poslovanja u Crnoj Gori, fokusirajući se na najzastupljenije industrije, forme legalnih entiteta, porezna pitanja i radnopravne odnose.

NAJZASTUPLJENIJE INDUSTRIJE U CRNOJ GORI

Turizam
IT
Telekomunikacije
Energetski sektor
Drvna Industrija
Trgovina
Proizvodnja

EKONOMSKA KLIMA U CRNOJ GORI

Rast aktivnosti na tržište Crne Gore registrovan je u oblasti turizma (18.86%), šumarstva (65.3% iskazano ponderisanim indeksom) i u oblasti industrijske proizvodnje (6%). Bankarski sistem u Crnoj Gori je stabilan i visoko likvidan. Godišnja inflacija u septembru 2023. godine, mjerena potrošačkim cijenama iznosila je 7,9%.

NAJZASTUPLJENIJI OBLIK ORGANIZOVANJA PRAVNIH LICA U CRNOJ GORI

Najčešći pravni oblik poslovanja: društvo s ograničenom odgovornošću

Vrijeme registracije: 10 radnih dana

Potreban broj osnivača: najmanje 1

Potreban broj direktora/članova uprave: najmanje 1

Službeni registar pravnih lica: /

Ostali uobičajni oblici pravnih lica u Crnoj Gori: društvo sa neograničenom odgovornošću – Ortačko društvo /ortakluk (OD), akcionarsko društvo – Akcionarsko društvo (AD).

POREZ NA DOBIT U CRNOJ GORI

Stope poreza na dobit: progresivna stopa

 • na oporezivu dobit do 100.000,00 eura 9%;
 • od 100.000,01 eura do 1.500.000,00 eura: 9.000,00 eura + 12% na iznos preko 100.000,01 eura;
 • dobit preko 1.500.000,01 eura: 177.000,00 eura + 15% na iznos preko 1.500.000,01 eura.

Porezni period: kalendarska godina

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST U CRNOJ GORI

Stope PDV-a:

 • 21% opšta stopa
 • 7 % snižena stopa

Prag za PDV:  30.000 EUR

Registracija PDV-a za nerezidente: Nerezidentne kompanije obavezne su registrovati se za PDV kada obavljaju oporezivu isporuku dobara i usluga u Crnoj Gori.

RADNO PRAVO I ZAPOŠLJAVANJE U CRNOJ GORI

Ko ima pravo raditi u Crnoj Gori:

 • Građani Crne Gore
 • Stranci sa odobrenim pravom na boravak i radnim dozvolama

Vrste ugovora o zapošljavanju:

 • Ugovor o radu na puno i nepuno radno vrijeme
 • Ugovor o radu na određeni i neodređeni period trajanja
 • Ugovori o slobodnom zanimanju

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA U CRNOJ GORI

Stope poreza na dohodak

             Dohodak do 700 eura bruto je neoporeziv

•             Bruto pohodak od 701 eur do 1000 eur je oporeziv stomom od 9% 

•             Dohodak iznad 1001 eur bruto je oporeziv sa 15%

Oporezivi prihodi u Crnoj Gori obuhvataju: lična primanja, samostalne djelatnosti; imovina; kapital; kapitalni dobici; prihod od sportske djelatnosti; prihod od autorskih i srodnih prava, patenta, žiga i prihodi samostalnih stručnjaka u kulturi; primanja koja nijesu zarada.

Nema sumnje da je ova država jugoistočne Europe privlačna brojnim ulagačima koji bi svoje poslovanje željeli proširiti na Balkan, ali i srednju Europu. U svemu tome, investitoru je važno da uz sebe ima pouzdanog partnera. Sve to možete dobiti u Unija Consultingu gdje tim stručnjaka savjetuje i pomaže u cjelokupnom poslovanju. Naš kontakt u Crni Gori: Iva Asanović, iva.asanovic@unija.com


HRVATSKA

Hrvatska ima raznoliku ekonomiju s naglaskom na nekoliko ključnih sektora koji su glavni pokretači gospodarskog rasta i uvijek zanimljivi za investiture sa drugih EU tržišta,  te ćemo u nastavku istražiti osnove poslovanja u Hrvatskoj, fokusirajući se na najzastupljenije industrije, forme legalnih entiteta, porezna pitanja i radnopravne odnose.

NAJZASTUPLJENIJE INDUSTRIJE U HRVATSKOJ

Turizam
IT
Telekomunikacije
Energetski sektor
Građevinski sektor
Trgovina
Prehrambrena industrija
Proizvodnja

EKONOMSKA KLIMA U HRVATSKOJ

Očekivanja u hrvatskoj ekonomiji spustila su se u martu s najviše razine u nešto više od godinu dana pod pritiskom pesimizma u maloprodaji i među potrošačima, pokazalo je istraživanje Europske komisije.

Indeks ekonomske klime (ESI) u Hrvatskoj pao je u martu za 2 boda u odnosu na vrijednost iz februara, kada je dosegao najvišu razinu od prošlogodišnjeg januara, kliznuvši na 107,3 boda, pokazuje izvještaj EK-a.

Najviše se pogoršalo raspoloženje poduzetnika u maloprodaji, iskazano u padu indeksa za 3,5 boda, a znatno su pesimističniji i potrošači čiji je indeks pao za 3,2 boda. Pogoršana su i očekivanja u industriji, uz pad indeksa za 2,7 boda.

U 2024. hrvatska ekonomija  trebala bi po njihovim novim predviđanjima porasti za 2,6%, za 0,3% boda snažnije nego što su predviđali u aprilu.

Podigli su procjenu ovogodišnje inflacije, sa 7,5% predviđenim u junu na 8,6%. U idućoj godini cijene bi trebale porasti upola blažim tempom, po stopi od 4,2%. U aprilu bili su bila predviđanja da će porasti za 3,6%.

NAJZASTUPLJENIJI OBLIK ORGANIZOVANJA PRAVNIH LICA U HRVATSKOJ

Najčešći pravni oblik poslovanja: društvo s ograničenom odgovornošću

Vrijeme registracije: 14 radnih dana

Potreban broj osnivača: najmanje 1

Potreban broj direktora/članova uprave: najmanje 1

Službeni registar pravnih lica:

Ostali uobičajeni oblici pravnih osoba u Hrvatskoj: Jednostavno društvo s neograničenom odgovornošću – jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.), trgovina (postoji više vrsta trgovine, jedna od njih je paušalna), dioničko društvo (d.d.).


POREZ NA DOBIT U HRVATSKOJ

Stope poreza na dobit:

 • 18%
 • 10% do 1.000,00 EUR Prihoda (od 1.1.2024.)

Porezni period: porezna godina

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST U HRVATSKOJ

Stope PDV-a:

 • 25% standardna stopa
 • 0 %, 5% i 13% smanjena stopa

Prag za PDV:  40.000 EUR (od 1.1.2024.)

Registracija PDV-a za nerezidente: Nerezidentne kompanije obavezne su registrovati se za PDV kada obavljaju oporezivu isporuku dobara i usluga u Hrvatskoj.

RADNO PRAVO I ZAPOŠLJAVANJE U HRVATSKOJ

Ko ima pravo raditi u Hrvatskoj:

 • Građani Hrvatske i EU
 • Stranci sa odobrenim pravom na boravak i radnim dozvolama

Vrste ugovora o zapošljavanju:

 • Ugovor o radu na puno i nepuno radno vrijeme
 • Ugovor o radu na određeni i neodređeni period trajanja
 • Ugovori o slobodnom zanimanju
 • ‘’Menadžerski ugovor’’

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA  U HRVATSKOJ

Stope poreza na dohodak

 • 20% i 30%

Oporezivi prihodi u Hrvatskoj obuhvataju: Prihod od zaposlenja, samostalnih poslovnih aktivnosti, imovine i prava na imovinu, zakupa, kapitalnih investicija, dobitaka iz igara na sreću i lutrije, ostali prihodi.

Nema sumnje da je ova država jugoistočne Europe privlačna brojnim ulagačima koji bi svoje poslovanje željeli proširiti na Balkan, ali i srednju Europu. U svemu tome, investitoru je važno da uz sebe ima pouzdanog partnera. Sve to možete dobiti u Unija Consultingu gdje tim stručnjaka savjetuje i pomaže u cjelokupnom poslovanju. Naš kontakt u Hrvatskoj: Ivan Podgorski Boček, ivan.podgorskibocek@datalinkunija.hr


SLOVENIJA

Slovenija, mala i dinamična zemlja smještena u srcu Europe, nudi povoljno poslovno okruženje koje privlači domaće i strane investitore,  te ćemo u nastavku istražiti osnove poslovanja u ovoj državi, fokusirajući se na najzastupljenije industrije, forme legalnih entiteta, porezna pitanja i radnopravne odnose.

NAJZASTUPLJENIJE INDUSTRIJE U SLOVENIJI

Turizam
IT
Telekomunikacije
Energetski sektor
Automobilska industrije
Trgovina
Prehrambrena industrija
Farmaceutska industrija
Proizvodnja

EKONOMSKA KLIMA U SLOVENIJI

Vrijednost pokazatelja ekonomske klime u Sloveniji u oktobru 2023. godine iznosila je 5,5 procentnih poena, što je ostalo na istom nivou u odnosu na prošli oktobar.

Pozitivan doprinos dali su pokazatelji povjerenja kod potrošača (za 1,1 procentni poen) i u trgovini na malo (za 0,2 procentna poena). Pokazatelji povjerenja u prerađivačkoj industriji (za 0,8 procentnih poena) i građevinarstvu (za 0,4 procentna poena) imali su negativan uticaj, dok pokazatelj povjerenja u uslužne djelatnosti nije imao utjecaja.

NAJZASTUPLJENIJI OBLIK ORGANIZOVANJA PRAVNIH LICA U SLOVENIJI

Najčešći pravni oblik poslovanja: društvo s ograničenom odgovornošću

Vrijeme registracije: 1 mjesec

Potreban broj osnivača: najmanje 1

Potreban broj direktora/članova uprave: najmanje 1

Službeni registar pravnih lica:

Drugi uobičajni oblici pravnih lica u Sloveniji: samostalni poduzetnik (s.p.), društvo s ograničenom odgovornošću (d.n.o.), dioničko društvo (d.d.).


POREZ NA DOBIT U SLOVENIJI

Stope poreza na dobit:

 • 22%

Porezni period: kalendarski mjesec

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST U SLOVENIJI

Stope PDV-a:

 • 22% standardna stopa
 • 9,5% smanjena stopa

Prag za PDV:  50.000  EUR

Registracija PDV-a za nerezidente: Nerezidentne kompanije obavezne su registrovati se za PDV kada obavljaju oporezivu isporuku dobara i usluga u Sloveniji i u vezi s tim u 12 mjeseci ostvaruju prihod koji prelazi iznos od 50.000 EUR.

RADNO PRAVO I ZAPOŠLJAVANJE U SLOVENIJI

Ko ima pravo raditi u Sloveniji:

 • Građani Hrvatske i EU
 • Stranci sa odobrenim pravom na boravak i radnim dozvolama

Vrste ugovora o zapošljavanju:

 • Ugovor o radu na puno i nepuno radno vrijeme
 • Ugovor o radu na određeni i neodređeni period trajanja
 • Ugovori o slobodnom zanimanju
 • ‘’Menadžerski ugovor’’

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA U SLOVENIJI

Stope poreza na dohodak

 • 16%, 26%, 33%, 39%, 50%

Oporezivi prihodi u Sloveniji obuhvataju: Prihod od zaposlenja, samostalnih poslovnih aktivnosti, imovine i prava na imovinu, zakupa, kapitalnih investicija, dobitaka iz igara na sreću i lutrije, ostali prihodi.

Nema sumnje da je Slovenija, država jugoistočne Europe, privlačna brojnim ulagačima koji bi svoje poslovanje željeli proširiti na Balkan, ali i srednju Europu. U svemu tome, investitoru je važno da uz sebe ima pouzdanog i iskusnog partnera. Sve to možete dobiti u Unija Consultingu gdje tim stručnjaka savjetuje i pomaže u cjelokupnom poslovanju.Naš kontakt u Sloveniji: Nina Orehek Ručigaj, nina.orehek@unija.com


Pregled i usporedba poreznih stopa

POREZNE STOPEBIHSRBIJASJEVERNA
MAKEDONIJA
CRNA
GORA
HRVATSKASLOVENIJA
POREZ NA DOBIT10%15%10%9% – 15%18% i 10%22%
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST17%20% i 10%18%
5% i 10%
21% i 7%25%
0%, 5% i 13%
22% i 9,5%
POREZ NA DOHODAK10% (FBIH)
8%, 10% I 13% (RS)
10% – 20%10% i 15%9%-15%20% i 30%16%, 26%, 33%, 39%, 50%

Nema sumnje da su ove država jugoistočne Europe privlačne brojnim ulagačima koji bi svoje poslovanje željeli proširiti na Balkan, ali i srednju Europu. U svemu tome, investitoru je važno da uz sebe ima pouzdanog partnera.

Sve to možete dobiti u Unija Consultingu gdje tim stručnjaka savjetuje i pomaže u cjelokupnom poslovanju.

Na linku ovdje možete naći više informacija.