26. Januara, 2021

Omogućeno elektronsko podnošenje Zahtjeva za status malog preduzetnika – Obrazac 1011.

  1. Obavještavamo poreske obveznike da je, počevši od 12. januara 2021. godine, omogućeno elektronsko podnošenje Zahtjeva za status malog preduzetnika – Obrazac 1011.

Napominjemo da su samostalni preduzetnici, koji žele da u 2021. godini budu oporezovani kao mali preduzetnici, dužni da navedeni zahtjev dostave do 31. januara 2021. godine.

Mali preduzetnik, u smislu Zakona o porezu na dohodak, jeste fizičko lice koje ispunjava svaki od sljedećih uslova tokom cijele poreske godine:

  • da to fizičko lice obavlja samostalnu djelatnost, izuzev samostalnih zanimanja (samostalna zanimanja su profesionalne djelatnosti fizičkih lica koja su po tom osnovu registrovana u odgovarajućem registru, a naročito advokati, notari, inženjeri, arhitekti, poreski savjetnici, stečajni upravnici, tumači, prevodioci, novinari, umjetnici, sportisti i druga slična zanimanja),
  • da mali preduzetnik ne zapošljava više od tri radnika,
  • da ukupan godišnji prihod malog preduzetnika po osnovu obavljanja te djelatnosti ne prelazi iznos od 50.000 KM i
  • da to fizičko lice ne ostvaruje prihod zajedničkim obavljanjem samostalne djelatnosti.

Izvor: Poreska uprava RS