25. Maja, 2021

Odluka o izmjeni odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj

Vlada Republike Srpske je na sjednici održanoj u četvrtak, 20.5.2021. godine donijela Odluku o izmjeni odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj. Prema novoj Odluci najniža plata se povećava sa 520,00 KM na 540,00 KM.
Odluka o povećanju najniže plate na 540,00 KM, donesena je u skladu sa opredjeljenjem Vlade Republike Srpske za donošenjem seta zakona kojima se uređuje povećanje plata i poboljšanje materijalnog položaja svih radnika u Republici Srpskoj, a nakon konsultacija sa predstavnicima radnika i poslodavaca.

Izvor: Vlada RS