29. Juna, 2021

Od 1. jula udvostručen povrat poreza za izdržavanje članova porodice

Poreska uprava Republike Srpske saopštila je da je izmjenama Zakona o porezu na dohodak, koje na snagu stupaju 1. jula, udvostručen iznos povrata poreza po osnovu izdržavanih članova porodice, te da poreski obveznici nisu dužni da podnose zahtjev za izdavanje poreske kartice.

Ovim zakonom pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu izdržavanih članova uže porodice povećano je sa 900 na 1.800 KM godišnje.

“To praktično znači da će poreski obveznici ubuduće ostvariti pravo na uvećan mjesečni iznos ličnog odbitka po osnovu izdržavanih članova uže porodice, koji je povećan sa 75 KM na 150 KM po jednom izdržavanom članu porodice, odnosno dobit će mjesečni iznos povrata od 15 KM po izdržavanom članu porodice umjesto dosadašnjih 7,5 KM”, navedeno je u saopštenju.

Iz Poreske uprave Republike Srpske su pojasnili da će za poreske obveznike koji ostvaruju pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu izdržavanih članova uže porodice i kojima je po tom osnovu izdata Poreska kartica – izvod za umanjenje poreske osnovice /Obrazac 1001/1/, izvršiti usklađivanje, odnosno promjenu podataka o iznosu prava na umanjenje poreske osnovice u skladu sa zakonskim izmjenama.

“Iz tog razloga, poreski obveznici /zaposleni radnici/ nisu dužni podnositi Zahtjev za izdavanje poreske kartice /Obrazac 1001/ zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak, već će to u njihovo ime izvršiti Poreska uprava”, navedeno je u saopštenju.

Poslodavci su od 1. jula prilikom isplate ličnih primanja radnicima kojima je izdata Poreska kartica, dužni da poresku osnovicu poreza na dohodak od ličnih primanja umanje u skladu sa izmjenama Zakona o porezu na dohodak, to jest za iznos od 150 KM za svakog izdržavanog člana uže porodice.

 

Izvor: Poreska uprava RS