Obračun PDV
3. Jula, 2023

Objavljene dopune Zakona o PDV-u koje se odnose na neoporezivanje donacije date u hrani

“Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, broj 46/23 od 30.06.2023. godine, objavljene su dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost koje se odnose na neoporezivanje donacije date u hrani.

Shodno predmetnim izmjenama prometom dobara ne smatra se davanje poklona u hrani kao donacija koju poreski obveznik u svrhu sprečavanja njenog uništavanja, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima donira isključivo posrednicima u doniranju hrane registriranim za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Primjena ove dopune će biti moguća tek kada Upravni odbor UIO donese izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, kojima će se detaljnije odrediti kriteriji za primjenu člana 5. stav 2. tačka 3. Zakona o PDV-u.

Izvor: FEB.ba