17. Jula, 2019

Objavljen izmjenjen zakon o fiskalnim kasama i zakon o porezu na dobit u RS

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama u RS stupa na snagu danas, 17.7.2019.
Značajne izmjene za poreske obveznike su u dodanom članu ‘Prekršaji izdavanja računa i registrovanja prometa‘ i izmjenjenom članu ‘Mjera zabrane obavljanja djelatnosti

Prekršaji izdavanja računa i registrovanja prometa

 • Novčanom kaznom od 8.000 KM do 16.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice koje:
  – klijentu ne izda fiskalni račun sa svim obaveznim podacima na bar jednoj ispravnoj fiskalnoj kasi na prodajnom mjestu (bez obzira da li klijent zahtjeva)
  – klijentu ne izda fiskalni račun pisan rukom u dva primjerka, u slučaju nepostojanja ispravne kase (bez obzira da li klijent zahtjeva)
  – najmanje tri godine na prodajnom mjestu ne čuva drugi primjerak pisanog fiskalnog računa;
  – svaki evidentirani promet iz pisanih fiskalnih računa, naknadno ne registruje i ne odštampa na fiskalnoj kasi u najkraćem mogućem vremenu

Za navedene prekršaje odgovorno lice može biti kažnjeno novčanom kaznom od 2.000 KM do 4.000 KM, a preduzetnik novčanom kaznom od 4.000 KM do 8.000 KM.

Zakonu je dodan novi član ‘Ponovljeni prekršaji izdavanja računa i registrovanja prometa’

U članu stoji da ako poreski obveznik u roku od godinu dana od dana izvršenja gore navedenih prekršaja ponovo izvrši isti prekršaj, kazniće se novčanom kaznom u dvostrukom iznosu u odnosu na izrečen kaznu

‘Mjera zabrane obavljanja djelatnosti‘ ima sljedeće izmjene:

 • Ovlašteni inspektor zabranu obavljanja djelatnosti izriče usmenim rješenjem, a pismeni oblik tog rješenja izrađuje u roku od tri dana.
 • Usmeno rješenje se izvršava pečaćenjem objekta u kojem se obavlja djelatnost, pri čemu je poreski obaveznik dužan da osigura iznošenje kvarljivih namirnica iz prostora,i preduzme sve bezbjednosne i druge mjere da ne bi došlo do nastanka štete.
 • Mjera zabrane obavljanja djelatnosti se neće izvršiti ukoliko poreski obveznik u roku od 72 sata od izricanja usmenog rješenja dostavi ovlašćenom inspektoru dokaz o uplati novčane kazne.
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit također stupa na snagu 17. jula 2019. godine

Prema izmjeni postojećem zakonu je dodana stavka da porez na dobit ne plaćaju pravna lica koja su registrovana za obavljanje nedobitne djelatnosti i koja ostvaruju prihode:

 • iz budžeta ili javnih fondova,
 • od sponzorstva ili donacija u novcu ili naturi,
 • članarina,
 • kao i prihode od prodaje ili prenosa dobara, osim dobara koja se koriste ili su se koristila za obavljanje djelatnosti na tržišnoj osnovi

Ostale izmjenjene stavke te izmjene odjeljka ‘Umanjenje poreske osnovice za ulaganje u proizvodnju’, možete potražiti ovdje ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT RS