31. Augusta, 2021

Obavještenje o novoj verziji programa PPO za poreske obveznike

Obavještavaju se poreski obveznici da je stavljena u funkciju nova verzija programa PPO za poreske obveznike za elektronsko podnošenje Mjesečnih prijava poreza po odbitku – Obrazac 1002.

Novu verziju programa možete preuzeti na sledećoj adresi: PPO 2.3.8.6.