4. Septembra, 2019

Obavijesti poslodavcima RS o nedostajućim podacima o plati radnika za period 1994-2017.

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS je u maju tekuće godine upoznao poslodavce i javnost o 37.889 uplatilaca doprinosa sa neuredno predatim podatkom o plati za period 1994-2017. godine. Poziv poslodavcima za podnošenje nedostajućih podataka o plati rezultirao je solidnim odzivom poslodavaca, tačnije korigovano je 9.553 uplata.

Spisak poslodavaca sa brojem nedostajućih podataka o plati aktuelan je i dalje i  možete ga pronaci na linku www.fondpiors.org/uplatioci-doprinosa

U Fondu je pojašnjeno da neki uplatioci sa liste  jesu uplatili doprinose, ali nisu Poreskoj upravi RS predali obrazac M4 ( do 2009. godine) odnosno Obrazac 2001 ( nakon 2009. godine), bez kojih se doprinosi za pojedine osiguranike ne mogu uknjižiti.

Aktivnost na prikupljanju, dokumentovanju i uvezivanju nedostajućih podataka o plati se nastavlja, te se očekuje njihovo dalje, kontinurano, smanjivanje.
Fond apeluje na poslodavce, koji su propustili da dostave podatke o plati za svoje zaposlene da to mogu učiniti do kraja 2019. godine, u nadležnim poslovnicama Fonda.

Za poslodavce koji se i pored svih preduzetih mjera u ostavljenom roku, do 31.12.2019. godine, ne odazovu saradnji i ne predaju kompletne podatke o plati za zaposlene u periodu 1994-2017. godina Fond PIO će, u cilju zaštite prava osiguranika, biti primoran da podnosi  prekršajne prijave.