29. Januara, 2020

Novi Zakon o trgovini RS – Definisanje on line prodaje

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je krajem protekle godine Zakon o trgovini Republike Srpske.

Navedenim Zakonom uređuju se:

 1. planiranje i razvoj trgovine
 2. prava i obaveze trgovaca
 3. oblici trgovine
 4. posebne tržišne institucije
 5. deklarisanje robe i način formiranja i isticanja cijene robe
 6. trgovačka evidencija
 7. praćenje trgovine i tržišta
 8. nepoštene trgovačke radnje
 9. zabrana ograničavanja tržišta
 10. privremene mjere ograničenja tržišta
 11. podsticanje razvoja trgovine
 12. upravni i inspekcijski nadzor i
 13. druga pitanja od značaja za obavljanje trgovine.

Neke od novosti u uređenju trgovine su:

 • GLAVA IV OBLICI TRGOVINE, Član 61, gdje je dodatno definisana internet prodaja, i to tačkama:

(3) Za obavljanje djelatnosti trgovine na daljinu trgovac mora obezbijediti poslovni prostor za obavljanje administrativnih poslova, odgovarajuće skladište za robu koju prodaje i odgovarajući prostor za higijensko-sanitarne potrebe.

(6) Elektronska trgovina je vid daljinske trgovine koja se ostvaruje na način da se roba, odnosno usluga nudi, naručuje i prodaje putem interneta.

(7) Elektronska trgovina se obavlja kao:
1) prodaja robe, odnosno usluga preko elektronske prodavnice (osnovni oblik elektronske trgovine),
2) prodaja robe, odnosno usluga preko elektronske platforme koja povezuje trgovce i potrošače (prodaja preko e-commerce platforme),
3) prodaja robe preko elektronske prodavnice ili preko elektronske platforme, pri čemu se roba isporučuje potrošaču direktno od proizvođača, odnosno trgovca na veliko (engl. dropshipping),
4) prodaja robe, odnosno usluga preko društvenih mreža.

 • GLAVA XI PODSTICANjE RAZVOJA TRGOVINE, gdje je novost poticaj trgovcima za promociju (u cilju lakšeg brendiranja prozvoda). U planu je dodjela finansijski sredstava za dizajn, marketing, i pakovanje svim prijavljenim na buduće javne konkurse.
 • GLAVA VI DEKLARISANjE ROBE I NAČIN FORMIRANjA I ISTICANjA CIJENE ROBE, Član 93, Koji potpunije uređuje pitanja popusta, prodajnog podsticaja i prodaju pod povoljnijim uslovima u odnosu na redovnu ponudu.

Zakon o trgovini u Republici Srpskoj (“Sl. glasnik RS”, br. 105/2019) preuzmite na sljedećem linku ZAKON O TRGOVINI RS