29. Januara, 2021

Novi Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH stupa na snagu

U Federaciji Bosne i Hercegovine donesen je novi Zakon o računovodstvu i reviziji zbog potrebe unapređivanja te oblasti, što je jedan od ciljeva ekonomske politike.

U oktobru prošle godine, prijedlog tog zakona je prihvatio Predstavnički dom, a danas je to učinio i Dom naroda Parlamenta FBiH, čime su se stekli uvjeti da Zakon stupi na snagu po objavi u Službenim novinama.

Federacija BiH je dosad imala zakon o računovodstvu i reviziji usvojen 2009. godine, a u primjeni je od početka 2010. godine. Nijedna izmjena nije urađena u tom tom tekstu, a mnoge stvari su se u međuvremenu mijenjale, zbog čega je promjene bila neophodna, obrazloženo je iz Vlade.

Novi Zakon o računovodstvu možete pogledati ovdje.

 

Izvor: UPFBiH