18. Marta, 2019

Novi pravilnik za podnošenje poreskih prijava u RS

Prema Pravilniku o izmjenama Pravilnika o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 81/16), na snazi je odluka da je od 20. marta obavezno elektronsko podnošenje poreskih prijava.

Odluka se odnosi na pravna i fizička lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, i to za sljedeće poreske prijave:

1) mjesečna prijava poreza po odbitku (porez koji rezident plaća pri isplati naknade koja je prihod nerezidentu) – Obrazac 1002,

2) poreska prijava za posebnu republičku taksu – Obrazac PP GRT,

3) poreska prijava za komunalnu taksu – Obrazac PP KT,

4) mjesečna prijava izvještaj boravišne takse – Obrazac MP IBT.

Opredjeljenje Poreske uprave RS za naredni period je da omogući podnošenje svih poreskih prijava elektronskim putem, registraciju poreskih obveznika i obveznika doprinosa elektronskim putem, ali i da završi razvoj funkcionalnosti e-sandučeta.