22. Maja, 2019

Novi kreditni poticaj razvoju malog gospodarstva Federacije BiH

Program „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2019. godinu

Federalno ministarstvo razvoja,poduzetništva i obrta prikuplja prijave za odabir korisnika kreditnih sredstava radi realizacije Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2019. godinu.

Maksimalni iznosi kredita koji se dodjeljuju, su u zavisnosti od broja zaposlenih osoba u subjektu male privrede i to na slijedeći način:

– do 250.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od 2 do max. 9 zaposlenih,
– do 350.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od 10 do max. 49 zaposlenih,
– do 500.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od 50 do max. 249 zaposlenih.

Kreditna sredstva će se plasirati putem Razvojne Banke Federacije Bosne i Hercegovine, s rokom povrata sredstava na račun Banke do sedam godina, grace periodom do dvije godine, uključenim u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od 1%.

Korisnici kredita mogu biti subjekti male privrede čije je sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom vlasništvu državljana BiH te imaju najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme.

Kriteriji za utvrđivanje rang liste potencijalnih korisnika kredita su:

vrsta djelatnosti;
namjena utroška sredstava;
povećanje zaposlenosti;
izvori-način finansiranja;
broj zaposlenih;
ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS);
poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u posljednjih pet (5) godina.

Prijave se dostavljaju do 14.06.2019. godine, a smjernice za popunjavanje prijave možete pronaći na ovom linku (SMJERNICE)

Želimo Vam uspješnu prijavu na konkurs!