Najavljena kontrola PDV obveznika koji su vršili promet koristeći usluge brzih pošta
18. Maja, 2022

Najavljena kontrola PDV obveznika koji su vršili promet koristeći usluge “brzih pošta”

Započinju intenzivne PDV kontrole

Dana 12. maja 2022. godine na stranici Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) je obavljeno da od 25. maja 2022. godine započinju intenzivne kontrole svih PDV obveznika koji su obavljali promet u Bosni i Hercegovini koristeći usluge “brzih pošta”, kao i onih koji su propustili obavezu PDV registracije po ovom osnovu.

Razlog za pojačane kontrole ovih obveznika su sumnje u neprijavljivanje kompletno ostvarenog prometa. U analizama koje su upravo završene u UIO došlo se do zaključka da veći broj PDV obveznika, znatan dio prometa dobara u Bosni i Hercegovini, ostvaruje korištenjem usluga kurirskih poslova, odnosno poslova “brze pošte”.

Lista obveznika koji će biti predmet pojačanih PDV kontrola

Vodeći se određenim pokazateljima u ovom segmentu poslovanja, Uprava se obratila Agenciji za poštanski saobraćaj u BiH u cilju pribavljanja spiska ovlaštenih lica koja imaju licencu za obavljanje poštanskih usluga. Po dobivanju liste lica koja se bave navedenom djelatnošću zatražena je dostava podataka o korisnicima usluga brze pošte i načinima plaćanja pošiljki.

Na osnovu svih dobivenih informacija i podataka kreirana je lista lica – obveznika, koji će biti predmet pojačanih kontrola od 25. maja 2022. godine. Na osnovu dobivenih informacija UIO je izvršila identifikaciju lica koja u ovom trenutku nisu obveznici PDV-a u BiH, a koji su ostvarili promet (naplatu po preduzeću za isporučene pošiljke kod svih pošta u BiH), na godišnjem nivou iznad 50.000,00 KM. Ova lica su već morala podnijeti zahtjev za registraciju i ulazak u sistem PDV-a u BiH. Pored toga, UIO je izvršila identifikaciju obveznika PDV-a koji su već registrirani u Upravi, ali je analizom utvrđeno da su ostvarili promet znatno veći u odnosu na promet koji su iskazali i prijavili u svojim PDV prijavama. Inspektori UIO će kontrole provoditi u prostorijama obveznika/lica, koji su identifikovani da su prodavali dobra koristeći, između ostalog, i usluge “brzih pošta” u BiH.

Poziv PDV obveznicima da pregledaju svoje knjigovodstvene evdiencije

UIO poziva sve obveznike PDV-a, koji su u prethodnom periodu vršili promet dobara na način da su koristili i usluge “brzih pošta”, da još jednom pregledaju svoje knjigovodstvene evidencije i ukoliko uoče nepravilnosti da eventualno izmijene svoje PDV-e prijave. Također, pozivaju obveznike koji nisu u sistemu PDV-a, a koji su prešli prag oporezivog prometa u iznosu od 50.000 KM, da hitno podnesu zahtjev za registraciju u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza u UIO. Na ovakav način će obveznici izbjeći prekršaje i kazne u predstojećim kontrolama.

Inspektori UIO će pojačane kontrolne aktivnosti provesti na području cijele Bosne i Hercegovine. Aktivnosti na terenu počinju 25.5.2022. godine i provodit će se, sa većim ili manjim intenzitetom, do kraja 8 (osmog) mjeseca 2022. godine.

Za pomoć u vezi pokretanja procesa PDV registracije ili izmjene PDV prijave, možete kontaktirati naše stručnjake.