Minimalne plaće za 2024. godinu
9. Januara, 2024

Minimalne plaće za 2024. godinu

Kao što je praksa, a na osnovu Uredbe o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće, na kraju godine Vlade FBiH i RS usklađuju visinu najniže plaće za narednu godinu.

Najniža plaća u FBIH

Odlukom Vlade FBiH najniža plaća u FBIH za period od 01 januara do 31. decembra 2024.godine utvrđuje se u neto iznosu od 619,00 KM

  •  Najniža plaća u FBiH (od 1.1.2024.), je propisana u fiksnom, mjesečnom iznosu
  •  To znači da se ona i isplaćuje za svaki mjesec u istom iznosu, bez obzira na ukupan broj radnih dana odnosno radnih sati u pojedinom mjesecu
  • Najniži iznos plaće je 619 KM (neto poslije oporezivanja) i to u skladu sa Odlukom o iznosu najniže plaće za 2024. godinu („Sl. novine FBiH“, broj 101/23)

• Najniža plaća propisana Odlukom predstavlja neto iznos nakon oporezivanja

Najniža plaća u RS

  • Najniža plaća u RS (od 1.1.2024.) je, također propisana u fiksnom, mjesečnom iznosu
  • To znači da se i ona isplaćuje za svaki mjesec u istom iznosu, bez obzira na ukupan broj radnih dana odnosno radnih sati u pojedinom mjesecu
  • Najniži iznos plaće je 900 KM (neto poslije oporezivanja) i to u skladu sa Odlukom o najnižoj plaći za 2024. godinu („Sl. Glasnik RS, broj 114/2023)
  • Najniža plaća propisana Odlukom predstavlja neto iznos nakon oporezivanja