21. Augusta, 2019

KOMPARATIVNI PREGLED PORESKIH I PRAVNIH REGULATIVA U ZEMLJAMA REGIONA

Planirate poslovati u zemljama regiona? Želite se sa upoznati sa poreskom i pravnom regulativom zemalja našeg okruženja?

Naše kancelarije u Srbiji, BiH, Sloveniji, Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori su pripremile komparativne podatke o poreskoj regulativi, o obavezi dostavljanja finasijskih izvještaja, obavezi izdavanja računa, isplatama zaposlenih, pregled društava koje je moguće registrovati u regiji, i brojne druge korisne informacije.

U tabeli ćete jasno vidjeti da opšte PDV stope variraju od 17% u Bosni do 25 % u Hrvatskoj i da se PDV prijave dostavljaju u vrlo različitim rokovima. Poreski poticaji se u zemljama regije daju novoosnovanim komanijama, onima koji zapošljavaju osobe mlađe od 30 godina, kompanijama koje imaju trošak za obrazovanje uposlenih, te investitorima u nerazvijenim opštinama.

Bosna i Hercegovina bi dobru regionalnu praksu trebala ‘prepisti’ u aspektu uvođenja posebnih PDV stopa koje su prisutne na cijelom Balkanu. U BiH još uvijek nemamo porez na dividendu i Zakon o elektronskom potpisu i pečatu, te su i to nedostaci koji mogu unaprijediti poslovanje i pomoći napredak.

Ako gledamo regiju u cjelini, prema poreskim regulativama, Makedonija ima najniže poreske stope u prosjeku, ali i gotovo najviši minimalni kapital potreban za osnivanje d.o.o. Posmatrajući regiju iz aspekta zarada, Makedonija je u začelju, gdje Sovenija daleko prednjači sa minimalnom mjesečnom zaradom u neto iznosu od 886.63 EUR.

Zainteresovani za pokretanje biznisa u BiH ili regiji mogu u tabeli pronaći i osnovne korake za osnivanje društva, a za detaljnije pojašnjenje pozivamo Vas na informativni sastanak. Možete se najaviti na naš mail info.sa@unija.com, a mi ćemo vrlo rado rezervisati prvi slobodan termin.

Tabelu možete besplatno preuzeti na svoj računar ili mobilni uređaj tako što ćete kliknuti na link ispod:

Regionalni_pregled_poreskih_regulativa_