17. Februara, 2020

Izmjene iz oblasti računovodstva, revizije i Zakona o poreskom postupku RS

NACRT ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI

Narodna skupština RS je protekle sedmice usvojila Nacrt  Zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu i reviziji s ciljem kreiranja funkcionalnijeg sistema javnog nadzora i kontrole kvaliteta, dok su pojedine odredbe koje se odnose na organizovanje sistema knjigovodstva i računovodstva i finansijskog izvještavanja inovirane i preciznije propisane.

Usvojenim nacrtom zakona uvodi se odredba da lica sa stečenim zvanjem certifikovanog računovodstvenog tehničara/koji pružaju usluge trećim licima putem registrovane djelatnosti/ mogu da potpisuju finansijske izvještaje samo za mikro pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo.

“Pokušaj je bio da uozbiljimo profesiju u oblasti računovodstva i da na viši nivo podignemo rad profesionalnih agencija koje pružaju računovodstvene usluge trećim licima”, rekao Pomoćnik ministra finansija Republike Srpske Zoran Babić.

U obrazloženju ovog nacrta zakona navodi se da su za razliku od dosadašnjeg zakonskog rješenja detaljnije utvrđeni uslovi za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licenci ovlaštenim revizorima, koje se izdaju na period od tri godine i mogu se obnoviti na njihov zahtjev.
“Privredno društvo za reviziju obavezno je da se osigura od rizika odgovornosti za štetu koju može da prouzrokuje prilikom obavljanja profesionalne djelatnosti za koju je registrovano, tako da se ovim rješenjem obezbjeđuje veća sigurnost i kvalitet usluge prilikom vršenja revizije”, navodi se u obrazloženju.

Ostale izmjene i dopune Zakona o računovodstvu i reviziji RS možete preuzeti na ovom linku Izmjena Zakona o racunovodstvu i reviziji RS

Pravna lica registrovana za reviziju i računovodstvo dužni su svoje poslovanje uskladiti sa odredbama novog Zakona 6 mjeseci od dana stupanja na snagu.

 

NACRTI ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU

Narodna skupština RS je usvojila i izmjene Zakona o poreskom postupku Republike Srpske s ciljem poboljšanja cjelokupnog poreskog sistema u Republici Srpskoj i pojednostavljenja procedura, sa što manje nepotrebnih troškova.

U Nacrtu zakona o poreskom postupku je izvršeno preciziranje metoda za utvrđivanje poreske osnovice procjenom u okviru čega je propisana nova prijava za evidenciju ukupne imovine u svrhu utvrđivanja poreske osnovice metodom upoređivanja i metodom unakrsne procjene.

Detaljnije su uređene odredbe koje propisuju povezana lica i odgovornost za poreske obaveze, punomoćnike u poreskom postupku, produženje apsolutnog roka za utvrđivanje zastarjelosti prava na naplatu poreskih obaveza, propisivanje pravila informativne kontrole kao jedne vrste pomoći u drugim postupcima koji se vode, kao i preciziranje rokova za podnošenje izmjenjene prijave.

Ostale izmjene i dopune Zakona o poreskom postupku možete preuzeti na ovom linku Nacrt Zakona o poreskom postupku RS

 

Izvor: narodnaskupstinars.net