18. Oktobra, 2019

Izdavanje elektronski potpisa u BIH i nepotpuna usklađenost sa EU legislativom

U Sarajevu je 17.10.2019. svečano obilježen početak izdavanja potvrda za elektronski potpis.

Kompanija Halcom bit će certifikacioni autoriteti (CA) za elektronski potpis u Bosni i Hercegovini.
‘Ovaj potpis se izdaje isključivo vlasniku na sigurnosnom mediju, pametnoj kartici ili USB-u sa rokom važenja od tri godine’,  rekli su u Halcomu. Fizičko ili pravno lice će elektronski potpis koristiti u BiH i EU. Kako je rečeno, on će se koristiti za plaćanje, carinske postupke, ovjeravanje i identifikaciju.

Elektronski potpis mogu koristiti sve osobe, firme, institucije i ustanove. Kompanije koje žele sklopiti ugovor a geografski su udaljene, koristeći elektronski potpis, već na početku saradnje ostvaruju uštede jer dokumente o saradnji ne moraju lično potpisivati.

‘Njegovim korištenjem znatno će se ubrzati razmjena dokumenata, ugovora i, općenito, svih elektronskih transakcija koje će, uz razvoj novih servisa na svim nivoima vlasti u BiH i u poslovnom sektoru, doprinijeti sigurnijem, jeftinijem i jednostavnijem poslovanju u sferi trgovine, bankarstva, javne uprave, zdravstva i slično. ‘ rekli su u Uredu za nadzor i akreditaciju ovjerilaca

 

Elektronski potpis bez adekvatnog zakonodavnog okvira sigurno neće biti dovoljan za privrednu ekspanziju. ”Da bi ova priča zaživjela u operativnom smislu, zakonodavac mora propisati pravila ponašanja. Stoga se nadam što skorijoj stabilizaciji političke klime, a potom i stavljanju ove teme na listu prioriteta regulatora. Od toga će zavisiti dinamika digitalizacije u našoj zemlji” ističe Amela Muftić, direktorica HALCOM BIH.

U nastavku možete vidjeti hronologiju aktivnosti koju je BIH provodila, kako bi zakone uskladili i sa legislativom EU :

-2006. godine usvojen je Zakon o elektronskom potpisu BiH 
-2006. godine definiran je rad Ureda za nadzor i akreditaciju ovjerilaca BiH
-2007. godine, usvojen je i Zakon o elektronskom pravnom i poslovnom prometu BiH
-2014. godine usvaja se Zakon o elektronskom dokumentu BiH
-2016. godine, Vijeće ministara BiH daje saglasnost za formiranje Ureda za nadzor i akreditaciju
-2018. godine započet rad Ureda za nadzor i akreditaciju ovjerilaca
-2019. utvrđen Nacrt zakona o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije , koji se trenutno nalazi u u parlamentarnoj proceduri.

RS je zatražila povlačenje Nacrta zakona o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije, čiji je predlagač Ministarstvo komunikacija i prometa BiH. Iz Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS je saopšteno da je zakon suprotan ustavnim nadležnostima, te da nikako ne bi trebao ići u dalju proceduru.

Izvori:

http://www.mkt.gov.ba

https://parco.gov.ba