4. Marta, 2022

ISPRAVAN OBRAČUN PLAĆE – JEDAN OD GLAVNIH IZAZOVA MNOGIH POSLODAVACA

Već duže vrijeme obračun plaća više nije samo računovodstvena operacija, već složen proces o kojem mora voditi računa kvalifikovana osoba. Ovo je jedan od najvažnijih zadataka, jer predstavlja finansijsku stranu poslovanja (obračun obaveza poslodavca) i snažno utiče na održavanje povjerenja radnika u poslodavca. Gotovo da ništa više ne uzbuđuje radnike od toga da obračun plaća nije tačan.

U Bosni i Hercegovini se poslodavci suočavaju sa znatnim birokratskim preprekama u obračunu plaća i drugih davanja iz radnog odnosa, mnogo različitih propisa i različitih izvještavanja koja se moraju vršiti na mjesečnom i godišnjem nivou. Posebne vrste plaćanja zahtijevaju drugačiji poreski tretman. U slučaju prihoda iz radnog odnosa potrebno je potrebno je voditi računa o međuentiteskim obračunima (2 entiteta: Republika Srpska, Federacija BIH i Brčko Distrikt), poreskim olakšicama, 35 uplatnih računa za poreze i doprinose, posebnim pravilima iz kolektivnih ugovora i sl.

Ako tome dodamo izvršenje plata, preračunavanje sati, administrativne zabrane radnika, promjene CIPS prijava i promjena prijava u sistemima Porezne uprave, praćenja promjena u koeficijentima ličnog odbitka radnika, kvote za zapošljavanje invalida, praćenje interventnog zakonodavstva usvojenog preko noći – razne promjene u obrascima i načinima obračuna plaće – tehnološka pamet za korištenje raznih računovodstvenih programa, a shodno tome i obračun plaća može postati (pre)velik zalogaj.

Razlozi za greške u obračunu plata:

• Neadekvatna evidencija radnog vremena i nepoštivanje odsustva,

• Ručni rad i greške u prikupljanju podataka,

• Uvećanja poreza i doprinosa u zavisnosti od vrste plaćanja,

• Razni izvještaji, obrasci,

• Nedostatak vremena za implementaciju,

• Problemi sa platnim programom,

• Promjene u zakonodavstvu i sudskoj praksi,

• Slabo poznavanje važećeg zakonodavstva i kolektivnih ugovora.

Sve navedeno može dovesti do preniskih ili previsokih isplata zaposlenima, stresa za zaposlene, a u najgorim slučajevima i do novčanih kazni za netačno ili kasno prijavljivanje.

Primjer:

  • Radnik sa prebivalištem u RS zaposlen u FBIH.
  • Pored redovnih mjesečnih obrazaca za uposlenike koji imaju prebivalište u FBIH, predaju se i obrasci za RS za uposlenike koji imaju prebivalište u RS što dodatno zahtjeva pristupe poreznim sistemima Republike Srpske pored pristupa sistemu FBIH,
  • Različite stope doprinosa zdravstva i nezaposlenosti koje se uplaćuju prema Republici Sprskoj za obračun u FBIH
  • Raspodjela uplata doprinosa obračunatih u FBIH prema FBIH i RS te neusklađenost Poreznih uprava za pomenuti slučaj.

Korisno je pojednostaviti složenost poslovanja što je više moguće. Jedan od takvih poteza je nesumnjivo prenos platnog spiska na eksternog specijalizovanog izvođača, koji će obezbijediti tačan, blagovremen, pouzdan i siguran obračun plaća.