1. Novembra, 2019

INTERAKTIVNI REGISTAR TAKSI I NAKNADA FBIH

Vlade Republike Srpske i Federacije BiH ovog mjeseca su, svaka za sebe, usvojile ranije usaglašeni dokument “Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022. godina”.

Ključne reforme definisane u dokumentu  su podijeljene u četiri oblasti:

  • održiv i ubrzan ekonomski rast,
  • reforma javnih preduzeća,
  • reforma zdravstvenog sektora,
  • reforma obrazovnog sistema i tržišta rada,
  • te digitalna transformacija.

U ovom dokumentu su u sklopu reforme koja garantuje održiv i ubrzan ekonomski rast, predviđene mjere za unapređenje poslovnog okruženja. Oba entiteta će poduzeti korake u pravcu smanjenja poreznog opterećenja rada, kako bi potaklo konkurentnost. Jedna od konkretnih početnih mjera jeste obaveza FBiH da redovno ažurira svoj registar taksi i naknada, dajući mu pravnu snagu. Ovo je jedan od koraka koji će rezultirati uspostavom transparentnih i finansijski odgovornih procedura za vršenje izmjena i ukidanje taksi i naknada.

Registar taksi i naknada koje plaćaju građani ili privredna društva za registraciju i dalje poslovanje jeste vrlo pregledan dokument obaveza . Pretvaranje registra u web aplikaciju, koja bi pojednostavila njegovo korištenje jeste u najavi. Za sada vam možemo predstaviti registar u Excel formatu.

Najnoviju verziju možete preuzeti na sljedećem linku  Registar taksi i naknada FBIH

Federalno ministarstvo financija/finansija je u sklopu projekta Reforme fiskalnog sektora (FAR)  prikupilo informaciju da se u Federaciji u prosjeku plaća:

  • najmanje 95 različitih taksi i naknada na nivou Federacije,
  • u prosjeku 77 taksi na nivou kantona,
  • u prosjeku 26 različitih taksi i naknada na nivou općina

Uspostavom Registra nesumljivo se dobio dobar  alat  za identificiranje i harmoniziranje nameta na svim razinama vlasti i njihovo smanjivanje, što je i u skladu sa reformskom agendom FBIH.

Izvor: http://www.fmf.gov.ba/