Freelanceri u PDV sistemu
5. Oktobra, 2023

Freelanceri u PDV sistemu

Ukoliko ste freelanceri i u toku jedne kalendarske godine ostvarite prihod na osnovu obavljanja samostalne djelatnosti  u iznosu od preko 50.000KM, imate obavezu da se registrirate u sistem obveznika PDV-a. Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIO) je institucija nadležna za provedbu zakonskih propisa i politika indirektnog oporezivanja, te za naplatu i raspodjelu prihoda od indirektnih poreza.

Kako i kada?

Registracija u PDV sistem se vrši na osnovu izračuna ukupnog prometa koji ste ostvarili u toku jedne kalendarske godine, sa danom kada je ukupan iznos nadmašio 50.000KM. Kao dokaz da ste prešli prag za PDV registraciju prilažete svoj bankovni izvod. Bitno je naglasiti da je to bruto iznos koji ste dobili, prije plaćanja poreza na dohodak i zdravstveno osiguranje na osnovu AMS obrasca.

Obrazac za podnošenje zahtjeva za registraciju kao obveznika sa dodatnom dokumentacijom se mora predati najkasnije do 20.tog u narednom mjesecu od dana kada se uplata na račun dogodila.

Koliko i zašto?

Taksa koja se plati prilikom registracije je 40KM, cijeli postupak i potrebna dokumentacija za PDV registraciju je dostupna na stranici UIO, međutim uvijek je bolje angažirati stručnjake iz pravnog i poreznog sektora radi ovog dijela posla budući da da se oni svakodnevno susreću sa ovom vrstom procedure i registracije freelancera u PDV sistem .

S obzirom da je Zakonom o PDV- u propisano  da se i za fizička lica tretira ostvareni promet obavljanjem samostalne djelatnosti, a prekršajne odredbe se odnose jednako na sve, tako i na freelancere, pa se onda postavlja pitanje zašto riskirati da ne odradite pravovremenu registraciju.

Postupak i obračuni?

Kada se registrira u sistem PDV-a, s obzirom da se većina freelancera bavi djelatnostima koje su po zakonu oslobođene plaćanja izlaznog PDV-a, za što je na fakturi obavezno navesti član na osnovu kojeg oslobađanje ide, te priložiti potvrdu o rezidentnosti svojeg kupca,  postoji i benefit povrata ulaznog PDV-a na one račune koji se koriste u poslovne svrhe, odnosno za troškove koji su neophodni za obavljanje djelatnosti.

Kao freelanceri sistemu PDV-a dužan ste predavati mjesečne PDV prijave, te elektronski KIF I KUF -knjige ulaznih i knjiga izlaznih faktura, u propisanom formatu, a na e-portalu Uprave za indirektno oporezivanje nakon što dobijete podatke na osnovu registracije.

Obračun je stoga najbolje prepustiti stručnjacima, angažirati računovođu koji će uz naknadu preuzeti ovaj dio da se iz mjeseca u mjesec ne brinete koji je dan u mjesecu. A ako propustite taj 10., Uprava za indirektno oprezivanje isto tako poduzima mjere i šalje kaznu.

Strani državljani?

Napomena da jednako vrijedi i za strane državljane, koji borave na teritoriju Bosne i Hercegovine i tu ostvaruju prilive, odnosno prihode na osnovu obavljanja samostalne djelatnosti. Bitno je naglasiti, da oni moraju odabrati poreznog zastupnika koji će u njihovo ime raditi predaju PDV prijava, pri čemu su obveznik i punomoćnik solidarno i pojedinačno odgovorni za PDV u BiH.

Ukoliko vas zanima više detalja ili želite angažirati stručnjake za ulazak u sistem ili obračun PDV-a javite se na naš mail info.sa@unija.com