7. Juna, 2021

FBiH: Vlada usvojila smjernice ekonomske i fiskalne politike od 2022. do 2024.

Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj 3.6.2021. godine usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike FBiH za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

U periodu od 2016. do 2019. godine u Federaciji BiH zabilježan je rast po prosječnoj stopi od 3,2% kada je riječ o makroekonomskom okviru za FBiH. U 2020. godini usljed krize uzokovane zdravstvenom krizom procjenjuje se realni pad od 4,4%, a u 2021. godini očekuje se oporavak te rast ekonomije FBiH kao i u godini prije krize od 2,8%.

Službeno objavljeni podaci obima industrije u FBiH za prvi kvartal 2021. godine ukazaju na postepeni oporavak ove oblasti od 5,9%. Nakon prvog mjeseca u kojem je zabilježen pad od 0,5% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u drugom mjesecu počinje oporavak industrije od 1,7% te značajni rast od 17,1 % u trećem mjesecu. U trećem mjesecu ostvaren je rast u svim oblastima proizvodnje, a posebno u prozvodnji kapitalnih i trajnih proizvoda za široku potrošnju te intermedijarnih proizvoda. Značajno je napomenuti da je u istom mjesecu obim prerađivačke industrije zabilježio rast od 19,%.

Očekivani rast BDP-a će značajno uporište imati i u očekivanom porastu privatnih i javnih investicija, kao drugoj glavnoj unutarnjoj odrednici ekonomskog rasta. Od 2021. do 2024. godine u Federaciji BiH se očekuje rast BDP-a po stopama od 4,7%, 6,%, 7,1% i 7,4%, respektivno.

Za 2021. godinu predviđa se blagi rast naplate prihoda od 0,83%, a u 2022. godini se očekujen značajniji porast od 3,89%, te u razdoblju 2023. i 2024. godini nastavak stabilnog rasta za prosječno 4,5%.

Kada je riječ o ukupnom dugu Federacije BiH, projicira se da će u 2021. godini stanje duga biti povećano najvećim dijelom kao posljedica povećanja vanjskog zaduživanja (aranžman s MMF-om, Svjetskom bankom i Makrofinancijska pomoć Europske unije u cilju otklanjanja posljedica izazvanih pandemijom).

U oblasti fiskalne politike, s ciljem ekonomskog oporavka i ubrzanog rasta nakon pandemije, primarni fokus će biti na unaprjeđenju sistema plata i socijalnih davanja, stabilnosti u isplatama penzija, braniteljskih i socijalnih naknada te drugih davanja koja se isplaćuju iz proračuna FBiH. Očekuje se i unaprjeđenje tržišta rada, planiranja sredsatva za oporavak i stabilizaciju privrede u cijelosti, a posebno za zdravstveni sektor koji je pretrpio višestruka opterećenja u ovoj krizi.

Smjernice sadrže strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike, osnovne makroekonomske i pokazatelje ekonom ske i fiskalne politike, pretpostavke društvenog i privrednog razvoja za fiskalnu i sljedeće dvije godine, procjenu prihoda proračuna, te predviđene promjene javnog duga i strategiju upravljanja javnim dugom.

Izvor: Vlada FBiH