11. Decembra, 2019

Dopuna Zakona o dječijoj zaštiti propisuje od 2020. novo rasterećenje poslodavaca

Narodna skupština Republike Srpske je 6.12.2019. usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti. Zakon je trenutno u proceduri, a njegova se primjena očekuje početkom 2020. godine.

Prema Zakonu o dječijoj zaštiti iz 2019. godine, poslodavcima, korisnicima prava na refundaciju, nakon izvršene isplate plate refundirao se iznos od 80% bruto plate.
Javni fond za dječiju zaštitu RS u narednoj godini će poslodavcima refundirati 100 % bruto plate koju su oni plaćali zaposlenim porodiljima. Na ovaj način poslodavci neće imati troškova u vezi sa porodiljskim odsustvima zaposlenih radnica, ističu iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.

Ovim zakonom je izmijenjen i uslov za ostvarivanje prava na materinski dodatak za sve nezaposlene porodilje bez obzira na raniji radni status. Ako je u vrijeme poroda porodilja nezaposlena i ima prebivalište u Republici Srpskoj najmanje godinu dana prije rođenja djeteta može ostvariti pravo na materinski dodatak.​ Dakle, prema novom Zakonu više neće biti potrebno sa porodilja bude nezaposlena u periodu od 6 mjeseci prije rođenja djeteta da bi imala pravo na materinski dodatak, koji trenutno iznosi 405 KM.

Bitna novost za neke od nezaposlenih roditelja u RS je i uvođenje potpuno novog prava u oblasti dječije zaštite, odnosno naknade roditelju-njegovatelju ili njegovatelju koji brinu o djeci sa smetnjama u razvoju ili o osobama sa invaliditetom. Jedan od roditelja djeteta sa smetnjama u razvoju pravo na ovu naknadu imaće do navršene 30. godine života djeteta, a zakonom su određeni i svi precizni uslovi za ostvarivanje ovog prava.

Izvor:https://www.narodnaskupstinars.net