29. Oktobra, 2019

Da li imate knjigu udjela?

Zakon o privrednim društvima FBIH i Zakon o privrednim društvima RS između ostalog propisuje društvu sa ograničenom odgovornošću i dužnost uspostavljanja i ažuriranja knjige udjela. Knjiga udjela je evidencija o članovima društva i njihovim udjelima. U FBIH je propisano da evidencija članova i njihovih udjela mora biti uspostavljena u roku od 8 dana od dana registracije društva.

Odmah po nastanku izmjena poput prijenosa udjela, istupanja člana, prodaje udjela, povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala, isključenja člana iz društva i drugih izmjena podataka bitnih za poslovanje društva, uprava društva je dužna upisati iste u knjigu udjela.

Uprava društva sa ograničenom odgovornošću odgovara za tačnost podataka u knjizi udjela. Zakonom je predviđeno da privredno društvo, ali i odgovorno lice mogu biti kažnjeni za neposjedovanje knjige udjela ili neevidentiranje promjena .

S tim u vezi nepoštivanje odredbi Zakona koja se odnose na obavezu vođenja knjige udjela je kažnjivo, i to kako slijedi:

  • u iznosu od 500 – 200.000 KM (FBIH) odnosno 3.000 – 10.000 KM (RS) za privredno društvo, te
  • u iznosu od 50 – 20.000 KM (FBIH) odnosno 200 – 1.500 KM (RS) za odgovorno lice.

Uredno i ažurno vođenje poslovnih knjiga neizostavan je dio Vašeg poslovnog uspjeha!

Unija vam nudi podršku i našu uslugu vođenja i ažuriranja knjige udjela možete dobiti već od 100 KM.

Za ostale usluge nas možete kontaktirat na mail info.sa@unija.com ili telefon 033 873 930