24. Jula, 2019

BIH je dio međunarodnog projekta za sprječavanje izbjegavanja poreza

Bosna i Hercegovina je u julu ove godine postala dio G20 inkluzivnog okvira za implementaciju BEPS projekta. Naša zemlja se time obavezala na poštivanje strategije međunarodnog poreskog planiranja zajedno sa ostalih 130 zemalja koje su u projektu.

BEPS jeste međunarodna strategija planiranja korporativnog oporezivanja. Cilj startegije je poboljšati koherentnosti međunarodnih poreznih pravila. Njihovu neuređenost sada koriste međunarodne kompanije za “prebacivanje” profita iz zemalja u kojima je porez viši u zemlje sa nižim porezima, čime se ‘erodira’ poreska osnovica. BEPS se također bori i za osiguravanje transparentnijeg poreskog okruženja.

BEPS je od velikog značaja za zemlje u razvoju, koje se posebno oslanjaju na porez multinacionalnih preduzeća. Uključivanje zemalja u razvoju poput BIH u BEPS je važno kako bi se osigurala međunarodna podrška u rješavanju državnih specifičnih potreba.

Više o BEPS-u možete saznati u videu u nastavku

Izvor: www.oecd.org