15. Maja, 2019

Kako zaštiti intelektualnu svojinu u BIH?

Zaštita intelektualnog vlasništva (patent, robni i uslužni žig, industrijski dizajn, geografska oznaka porijekla, autorsko i srodna prava) postaje sve kompleksnije pitanje kompanija koje često imaju veliki portfolio i posluju u pravnim sistemima sa različitim zakonima i nivoima zaštite.

Kompanijama je nerijetko potreban savjet o upravljanju i zaštiti brenda, zaštiti patenta i općenito intelektualnog vlasništva kod suda, inspekcije, carinskih i poreskih organa, zaštiti poslovne tajne, u prenosu i zalogu intelektualnog vlasništva. Pomoću sredstava i institucija pravnog sistema, moguće je štiti pravo na raspolaganje, upotrebu i stjecanje koristi od zaštićenog dobra/usluge.

Ono što možete zaštiti je :

PATENT

Patent priznat na osnovu zakona je teritorijalno ograničeno pravo koje vrijedi na teritoriji Bosne i Hercegovine. Strano fizičko i pravno lice u pogledu zaštite izuma patentom u Bosni i Hercegovini uživa ista prava kao i domaće fizičko i pravno lice, ako to proizilazi iz međunarodnih ugovora i konvencija kojima je pristupila, odnosno koje je ratificirala Bosna i Hercegovina, ili iz primjene principa reciprociteta.

Materijalna prava nosioca patenta obuhvataju isključiva prava privrednog iskorištavanja izuma i pravo raspolaganja njime.

ŽIG

Žigom se može zaštititi znak koji je prikladan za razlikovanje iste ili slične robe ili usluga u privrednom prometu i koji se može grafički prikazati. Znak se može sastojati naročito od: riječi, uključujući lična imena, crteža, slova, brojeva, slika, oblika proizvoda ili njihovog pakiranja, rasporeda boja, trodimenzionalnih oblika ili kombinacije tih elemenata.

INDUSTRIJSKI DIZAJN

Industrijski dizajn je isključivo pravo na vanjski izgled proizvoda.

Industrijski dizajn stiče se upisivanjem u Registar industrijskog dizajna i važi pet godina od dana podnošenja prijave, s tim da se može još četiri puta produžiti za isti period. Nosilac industrijskog dizajna ima pravo da zabrani trećem licu neovlašteno ekonomsko iskorištavanje registriranog industrijskog dizajna.

OZNAKU GEOGRAFSKOG PORIJEKLA

Oznake porijekla upotrebljavaju se za obilježavanje prirodnih, poljoprivrednih, industrijskih, zanatskih i proizvoda domaće radinosti. Geografska oznaka je oznaka koja identificira određenu robu kao robu porijeklom s teritorije određene zemlje, regiona ili lokaliteta s te teritorije, gdje se određeni kvalitet, reputacija ili druge karakteristike robe suštinski mogu pripisati njenom geografskom porijeklu.

Proizvod se može izuzetno zaštititi imenom porijekla ili geografskom oznakom ako ima dokazano tradicionalno obilježje, visoku reputaciju i dobro je poznat, te kada sirovina za proizvodnju tog proizvoda potiče s područja različitog ili šireg od područja prerade, ako je područje proizvodnje sirovine ograničeno i postoje posebni uslovi za proizvodnju te sirovine, kao i sistem inspekcijske kontrole koji osigurava nadzor nad ispunjenjem posebnih uslova.

AUTORSKO PRAVO

Autor djela je fizičko lice koje je stvorilo djelo. Autorsko pravo nastaje i pripada autoru na osnovu samog stvaranja autorskog djela i nije uslovljeno ispunjenjem bilo kakvih formalnosti ili zahtjeva u pogledu njegovog sadržaja, kvaliteta ili svrhe.

Kompanijama koje same ne poznaju procedure, ovlašteni patentni zastupnici uspješno vrše registraciju i zaštitu prava intelektualnog vlasništva. Zastupnici su ti koji u ime kompanije (vlasnika) rade proces zastupanja kod Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, kod Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), Evropskog patentnog ureda (EPO), Afričkih regionalnih organizacija AIPPI i OAPI i pred carinskim organima Bosne i Hercegovine UINO – sektor za carine.

Kako bi započeli proces podnošenja zahtjeva za intelektualno vlasništvo, potrebno je pristupiti informacijama Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, tačnije provjeriti status proizvoda/usluge koji želite zaštiti. Navedenu provjeru za Vas može uraditi licencirani zastupnik KARABDIC&KRDZALIC. Na osnovu  dugog iskustava u ovom polju, u njihovom timu je stručno osoblje, sa profesionalnim metodama i tehnologijama, koji će na jednom mjestu pružiti zaštitu Vašem vlasništvu za globalni biznis.

Želite zaštitu Vaše intelektualne svojine? Mi Vam nudimo besplatnu provjeru statusa !

Kontaktirajte nas na mail info.sa@unija.com kako bi licenciranom zastupniku proslijedili Vaš upit na obradu.