Višina srednotnice za osebno dopolnilno delo
25. marca, 2022

Spreminja se višina vrednotnice za osebno dopolnilno delo

Od 1. aprila 2022 dalje se upošteva spremenjena višina prispevkov za osebno dopolnilno delo, ki znaša na posamezno vrednotnico za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,92 EUR, za zdravstveno zavarovanje pa 2,55 EUR.

Osebno dopolnilno delo lahko fizične osebe opravljajo na podlagi vrednotnice. Vrednotnico izda Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi osebne oddaje ali elektronske oddaje preko portala eUprava. Vrednotnico mora fizična oseba pridobiti pred opravljanjem osebnega dopolnilnega dela in jo mora imeti pri sebi ves čas opravljanja dela.

V osebno dopolnilno delo se štejejo:

  • občasna pomoč v gospodinjstvu in pomoč pri vzdrževanju stanovanja, hiše, počitniške hiše in podobno,
  • vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin ter delo na kmetiji,
  • občasno varstvo otrok in pomoč starejšim, bolnim in invalidom na domu,
  • izdelovanje različnih izdelkov ipd.