Unija Club организира бесплатен вебинар „Сајбер безбедност и е-пошта“
31. мај, 2022

Unija Club организира бесплатен вебинар „Сајбер безбедност и е-пошта“

Unija Club-от го организира четвртиот бесплатен вебинар на тема „Сајбер безбедност и е-пошта“.

Вебинарот има за цел да ве научи, преку практични примери на злонамерна пошта, да откриете злонамерна е-пошта и да ја дознаете позадината на таквите напади и нивната цел, како и можните последици. Темите кои ќе ги опфати вебинарот се:

  • Прикажување на конкретни примери на злонамерна е-пошта;
  • Начини и процедури за откривање на скриени и злонамерни врски;
  • Прегледајте ја содржината и откривајте отстапувања од вообичаените е-пошта;
  • Детален преглед на елементите на електронската порака и различните можности за нивна злоупотреба;
  • Кои се целите на напаѓачите кои испраќаат малициозни пораки;
  • Други форми на компјутерски криминал и соодветна заштита.

Четвртиот вебинар во организација на Unija Club-от ќе се одржи на 14.06.202 година во 14:00 часот, а предавач на овој вебинар ќе биде David Kavčnik.  Давид е експерт за имплементација на решенија за сајбер безбедност во информациски системи и лидер на тимот за безбедносни проверки и тестови за пенетрација на информациски системи.


Union Clu-от е дел од меѓународната сметководствена компанија Unija Smart Accounting, која ги надминува традиционалните сметководствени рамки и подобро го користи потенцијалот на собраните податоци. Преку нашата напредна генерација на напредни сметководствени системи, на нашите клиенти им овозможуваме сигурен увид во сложените деловни односи и им помагаме да донесуваат компетентни одлуки засновани на информации. Нудиме професионално сметководство, пресметка на платата, консалтинг и ИТ поддршка на организации од сите големини и облици. Искусниот и стручен кадар гарантира највисоко ниво на квалитет за сите 14 пазари во Централна и Источна Европа. Со гордост можеме да истакнеме дека постигнавме високо ниво на задоволство и доверба кај нашите клиенти.