Top pet karakteristika kvalitetnog računovodstva
3. февруари, 2023

Топ пет карактеристики на квалитетно сметководство

Како да изберете сметководствен сервис?

Без разлика дали сте на почетокот на развојот на вашиот бизнис или сте долго време успешни на пазарот, знаете дека изборот на сметководство е еден од најважните столбови во градењето на бизнисот. На самиот почеток го сакате вашиот сметководител затоа што тој ве води во бизнисот и ви помага во сето она што го сретнувате за прв пат. Кога вашиот бизнис е веќе развиен, успешен и континуирано расте, сфаќате дека сметководителот е вашиот најдобар пријател.

Како да изберете сметководствен систем кој ќе ви стане најдобар пријател, не е многу лесно да се стави во рамките на правилата, но овие пет совети дефинитивно можат да ви помогнат.

1 – Сметководител кој ве потсетува на рокови

Најдобро е да се започне со пример. Пандемијата на вирусот COVID-19 би била добар пример, бидејќи законите и регулативите се менуваа на дневна основа.

На никому не е удобно да плива во голема количина на информации, особено ако зборуваме за комплицирани системи и администрација. Ова е местото каде што вашата сметководствена и книговодствена служба треба да влезе во игра. Вистинскиот пријател и добар сметководител навреме ќе ве информира за сите одредби кои се однесуваат на вашиот бизнис, ќе ви помогне да ја подготвите потребната документација и да ја доставите во дадениот рок.

Знаете дека не треба сами да размислувате за рокот за ДДВ и конечниот годишен извештај? Доколку и вие како работодавач се грижите за ова, тогаш секако е време да размислите за промена на сметководствената услуга. Покрај тоа што ќе ве потсети да ги исполните обврските навреме, ќе спречи потенцијални одложувања и можни финансиски казни. Ваше е да се фокусирате на вашиот бизнис, раст и други важни деловни задачи.

Ние се грижиме за вашиот платен список
Ние се грижиме за вашиот платен список

2 – Сметководител како консултант

Понекогаш процедурите што вие како работодавач треба да ги следите не се толку комплицирани. Некои цели сигурно можете да ги постигнете на поедноставен и полесен начин. Ќе се согласиме, никој не сака да си ги троши енергијата и времето.

Квалитетната сметководствена услуга е подадена рака на своите клиенти. Целта на вашиот сметководител е да ви помогне да растете и да ги постигнете вашите цели исто како да е дел од вашата компанија. Затоа ќе очекувате вашиот сметководител активно да учествува со вас во вашите финансиски одлуки и да ве советува за секогаш да ги избирате најоптималните решенија за вашиот бизнис.

Сметководител е лице кое ги знае финансиските аспекти на бизнисот на клиентот, законодавството, правилата и прописите поврзани со бизнисот. Како таков, може и треба да дава објективни и професионални совети за финансиски стратегии и решенија. Покрај сè, како поддршка за остварување на деловните цели на клиентот, станува и важен чинител во планирањето на долгорочната финансиска сигурност.

3 – Аналитички сметководител

Аналитичкото размислување се дефинира како процес на размислување кој се заснова на критичка и систематска анализа на информации и податоци со цел да се донесе информирана одлука или заклучок. Тоа би вклучувало процеси на разбирање и толкување на информации и податоци, како и идентификување и анализа на релативни фактори. Вклучува и создавање логични заклучоци и проверка и потврдување на тие заклучоци со дополнителни информации и истражувања.

Аналитичкото размислување се користи во многу области, вклучувајќи го и бизнисот, и е од суштинско значење за донесување информирани одлуки и решавање на сложени проблеми.

За сметководителите, аналитичкото размислување би значело способност за критичко и детално анализирање на финансиските податоци, со цел да се донесат информирани деловни одлуки. Аналитички сметководител ќе ги идентификува и разбере финансиските трендови и предизвици со кои се соочува неговиот клиент.

Дополнително, аналитичкиот сметководител ќе развие и применува математички и статистички методи за анализа на финансиските податоци на клиентот, како и адекватен преглед и толкување на финансиските извештаи. Во консултација со клиентот, тој ќе го одреди предложеното решение за проблеми или потенцијални проблеми во финансискиот бизнис.

комплетни даночни совети од широк спектар на даночни области
комплетни даночни совети од широк спектар на даночни области

4 – One-stop Shop

Едношалтерскиот систем е концепт кој им овозможува на клиентите се што им е потребно на едно место, без потреба да се движат помеѓу различни локации или да контактираат со различни услужни бизниси. Целта на едношалтерскиот систем е да обезбеди поедноставен и поефикасен систем за клиентите, намалувајќи го времето и трошоците поврзани со решавање на различни потреби.

Едношалтерскиот систем може да се примени во многу сектори, вклучувајќи го и бизнисот. Овој концепт може да ги обезбеди сите услуги поврзани со регистрација на компании на едно место, вклучувајќи регистрација, даночна пријава и други административни задачи, но и сметководствени, пресметка на плата  и консултантски услуги кои им се потребни на компаниите по регистрацијата.

5 – Проактивен пристап

Проактивен пристап значи став и однесување во кое проактивно се работи на превентивно решавање на проблемите, пред тие да се појават или да станат сериозни. Во бизнисот, важно е да се размислува стратешки и да се носат соодветни одлуки кои навреме ќе ги елиминираат потенцијалните проблеми и компликации во бизнисот.

Овој пристап е можеби најважниот во финансискиот дел од бизнисот. Проактивен сметководител ќе му помогне на клиентот да ги идентификува и анализира потенцијалните проблеми и предизвици и да преземе превентивни мерки за да го намали или спречи нивното повторување.

Проактивниот пристап е спротивен на реактивниот пристап, каде што чекате да се појават проблеми пред да дејствувате за да ги решите. Проактивниот пристап помага да се одржи контролата врз ситуацијата, го намалува стресот и ја зголемува ефикасноста во решавањето на проблемите.

Во пракса, некои примери во сметководството се:

  • следење на сите промени во законските прописи,
  • континуирана внатрешна контрола на квалитетот на работата и услугите на сметководителите,
  • доставување на сите информации навреме и пред дадениот рок,
  • преземање активности и консултации без клиентот да бара проверки или совети,
  • интерна едукација на сметководителите и размена на најдобри практики.
Досега ни ја укажаа својата доверба повеќе од 2.000 задоволни клиенти
Досега ни ја укажаа својата доверба повеќе од 2.000 задоволни клиенти

„Фирмата на клиентот е и моја фирма“ – сметководител

Кога ќе ги сумираме сите пет совети, ни се наметнува единствен заклучок – компанијата на клиентот е и компанија на сметководителот. Зошто?

Затоа што сметководителот е прво и основно партнер на компанијата, а не само надворешен сметководител. Бидејќи сметководителот ја познава вашата компанија преку бројки, тој секогаш знае колку вашите клиенти ви должат и кои се вашите обврски кон добавувачите. Сметководителот кој ви помага да ја водите вашата компанија не е алатка што ја користите, туку е тука за да ви помогне да видите како може да расте вашиот успех, каде треба да ги намалите трошоците и каде треба да ги зголемите приходите за да ја постигнете целта.

Во пракса, понекогаш се случува компаниите да гледаат на сметководителот како дополнителен трошок или како само исполнување на законска обврска. Таквите компании набрзо го стигнуваат истиот закон кога станува збор за плаќање даноци. Добриот сметководител не е трошок. Тој е инвестиција токму затоа што всушност е дел од компанијата. Ја гради фирмата, ја знае, ја анализира и ја чува за да може работодавачот да си заштеди време и да го инвестира понатаму.

Компанијата на клиентот е и моја компанија е мислење и одлика на добар сметководител. Не е важно дали е надворешен или внатрешен. Она што е важно е сметководителот и компанијата да работат заедно.