Top pet karakteristika kvalitetnog računovodstva
3. Februara, 2023

Top pet karakteristika kvalitetnog računovodstva

Kako odabrati računovodstveni servis?

Bilo da ste na početku razvijanja svog biznisa ili ste već dugo uspješni na tržištu, znate da je izbor računovodstvenog servisa jedan od važnijih stubova u gradnji biznisa. U samom početku, volite svog računovođu jer vas upućuje u biznis i pomaže vam u svemu onom sa čim se susrećete po prvi put. Kada je vaš biznis već razvijen, uspješan i kontinuirano raste, shvatite da vam je računovođa najbolji prijatelj.

Kako odbrati računovodstveni servis koji će vam postati najbolji prijatelj nije baš lako za staviti u okvire pravila, ali definitivno vam ovih pet savjeta može pomoći.

1 – Računovođa koji vas podsjeća na rokove

Najbolje je da krenemo sa primjerom. Pandemija COVID-19 virusa bi bila dobar primjer, obzirom da su se zakoni i odredbe mijenjali na dnevnoj osnovi.

Nikome nije ugodno plivati u velikoj količini informacija, posebno ako govorimo i o komplikovanim sistemima i administraciji. Tu na scenu treba da nastupi vaš računovodstveni i knjigovodstveni servis. Pravi prijatelj i dobar računovođa će vas obavijestiti na vrijeme o svim odredbama koje se tiču vašeg biznisa, pomoći vam da pripremite potrebnu dokumentaciju i predate je u datom roku.

Znate da ne morate sami misliti o roku za PDV i finalni godišnji izvještaj? Ukoliko kao poslodavac vodite računa i o tome, onda je sigurno vrijeme da razmislite o promjeni računovodstvenog servisa. Pored toga što će vas potsjetiti da svoje obaveze ispunite na vrijeme, spriječit će potencijalna kašnjenja i eventualne finansijske kazne. Vaše je da se fokusirate na svoj biznis, rast i druge važne poslovne zadatke.

Brinemo se o vašem platnom spisku
Brinemo se o vašem platnom spisku

2 – Računovođa kao savjetnik

Ponekad procedure koje kao poslodavac trebate da ispoštujete i nisu toliko komplikovane. Neke ciljeve sigurno možete postići na jednostavniji način i lakšim putem. Složit ćemo se, niko ne voli da rasipa svoju energiju i vrijeme.

Kvalitetan računovodstveni servis produžena je ruka svojim klijentima. Vašem računovođi je cilj da rastete i ostvarujete svoje ciljeve jednako kao da je dio vaše firme. Zato ćete od vašeg računovođe očekivati da aktivno učestvuje sa vama u vašim finansijskim odlukama i savjetuje vas tako da uvijek birate najoptimalnija rješenja za svoj biznis.

Računovođa je osoba koja poznaje finansijske aspekte poslovanja klijenta, zakonodavstvo, pravila i regulative vezane za poslovanje. Kao takav, može i treba da pruži objektivne i profesionalne savjete o finansijskim strategijama i rješenjima. Pored svega, kao podrška ostvarivanja poslovnih ciljeva klijenta postaje i bitan akter u planiranju dugoročne finansijske sigurnosti.

3 – Analitičan računovođa

Analitičko razmišljanje definiše se kao proces razmišljanja koje se bazira na kritičkom i sistematičnom analiziranju informacija i podataka kako bi se donijela informirana odluka ili zaključak. Ono bi uključivalo procese razumijevanja i interpretacije informacija i podataka, kao i identificiranje i analiziranje relativnih faktora. Također, uključuje i stvaranje logičkih zaključaka te provjeru i potvrdu tih zaključaka sa dodatnim informacijama i istraživanjima.

Analitičko razmišljanje se koristi u mnogim područjima, uključujući i poslovno te je ključno za donošenje informiranih odluka i rješavanje složenih problema.

Kod računovođa, analitičko razmišljanje označavalo bi sposobnost da se kritički i detaljno analiziraju finansijski podaci, kako bi se donijele informirane poslovne odluke. Analitičan računovođa će identificirati i razumjeti finansijske trendove i izazove koji se stavljaju pred njegovog klijenta.

Pored toga, analitičan računovođa izradit će i primjeniti matematičke i statističke metode za analizu finansijskih podataka klijenta, kao i adekvatan pregled i interpretaciju finansijskih izvještaja. U konsultacijama sa klijentom, utvrdit će prijedlog rješenja za probleme ili potencijalne probleme u finansijskom poslovanju.

Sveobuhvatni i aktuelni porezni savjeti iz širokog spektra poreznih područja
Sveobuhvatni i aktuelni porezni savjeti iz širokog spektra poreznih područja

4 – One-stop Shop

One-stop shop je koncept kojim se klijentima pruža sve što im je potrebno na jednom mjestu, bez potrebe da se kreću između različitih lokacija ili kontaktiraju različite uslužne djelatnosti. Cilj one-stop shopa je pružiti jednostavniji i učinkovitiji sistem za klijente, smanjujući vrijeme i troškove povezane s rješavanjem različitih potreba.

One-stop shop može se primijeniti u mnogim sektorima pa i u poslovnom. Ovakav koncept može pružati sve usluge vezane za registraciju kompanije na jednom mjestu, uključujući registraciju, poreznu prijavu i druge administrativne poslove, ali i usluge računovodstva, obračuna plata i savjetovanja koji su potrebni komapnijama nakon registracije.

5 – Proaktivan pristup

Proaktivan pristup označava stav i ponašanje u kojem se proaktivno radi na preventivnom rješavanju problema, prije nego što se pojave ili postanu ozbiljni. U poslovanju, važno je razmišljati strateški i donositi adekvatne odluke koje će na vrijeme eliminisati potencijalne probleme i komplikacije u poslovanju.

Ovakav pristup možda je i najvažniji u finansijskom dijelu poslovanja. Proakitvan računovođa pomoći će klijentu da indetificira i analizira potencijalne proleme i izazove te da donese preventivne mjere kako bi se smanjilo ili spriječilo njihovo ponavljanje.

Proaktivan pristup je suprotan reaktivnom pristupu, gdje se čeka da se problemi pojave prije nego se djeluje na njihovo rješavanje. Ovakav pristup pomaže u održavanju kontrole nad situacijom, smanjuje stres i povećava učinkovitost u rješavanju problema.

U praksi, neki od primjera kod računovodstva su:

  • praćenje svih izmjena zakonskih regulativa,
  • kontinuirana interna provjera kvalitete rada računovođa i usluga,
  • dostavljanje svih informacije na vrijeme i prije datog roka,
  • poduzimanje aktivnosti i savjetovanje i bez da klijent traži provjere ili savjete,
  • interne edukacije računovođa i razmjena najboljih iskustava.
Do sada nam je više od 2000 zadovoljnih klijenata ukazalo povjerenje
Do sada nam je više od 2000 zadovoljnih klijenata ukazalo povjerenje

„Klijentova kompanija je i moja kompanija“ – računovođa

Kada sumiramo svih pet savjeta nameće nam se jedinstven zaključak – klijentova kompanija je i kompanija računovođe. Zašto?

Zato što je računovođa prije svega partner kompanije, a ne samo eksterni računovođa. Zato što računovođa poznaje vašu kompaniju kroz brojeve, zna u svakom trenutku koliko vam duguju kupci i kolike su vam obaveze prema dobavljačima. Računovođa koji vam pomaže da vodite svoju kompaniju nije alat koji koristite već je on tu da biste vi vidjeli na koji način vaš uspjeh može da raste, gdje trebate da smanjite rashode, a gdje da povećate prihode da biste ostvarili svoj cilj.

U praksi se nekada dogodi da kompanije na računovođu gledaju samo kao na dodatni trošak ili kao puko zadovoljenje zakonske obaveze. Ovakve kompanije ubrzo sustigne taj isti zakon kad dođe do plaćanja poreza. Dobar računovođa nije trošak. On je investicija baš zato što je on ustvari dio kompanije. On gradi kompaniju, on je poznaje, analizira i čuva kako bi poslodavac mogao da uštedi svoje vrijeme i investira ga dalje.

Klijentova kompanija je i moja kompanija je mišljenje i odlika dobrog računovođe. Nije važno da li je eksterni ili interni. Ono što je važno jeste da računovođa i kompanija rade zajedno.