Obračun zarade poveren je obračunskim stručnjacima koji rade zajedno u timu, prenose znanje i iskustvo i brinu o klijentima.
24. февруари, 2023

Експерти за пресметка на платата

Важноста на точноста на пресметката на платата

Многу често зборуваме за пресметка на плата, најмногу мотивирани од различни искуства со кои се среќаваме во бизнисот. Важноста на точната пресметка на платата е неизбежен факт секогаш кога се споменуваат платите и задоволството на вработените.

За вработените да бидат среќни и задоволни и тие да останат во нашите компании во моменти на големи флуктуации, нивната плата треба да биде точна и доверлива информација на компанијата.

Голем предизвик за сите експерти се честите измени на законот. Во Република Македонија експерт за пресметка на плати треба да ги знае правилата за пресметката на истата и да ги следи измените во законите и во ентитетите и во окрузите и да ги спроведе навреме.

Имплементација на измени во законодавството

Тимот од експерти во Унија, за плати и ИТ одделот редовно ги следат сите промени во законодавството и соодветно ги имплементираат преку системите. Пресметката на плата за клиентите ќе се врши токму според новите измени по примената на законот.

Процесот на спроведување на промените се одвива целосно внатре. Нашите сениори за пресметка на платата се обврзани да ги следат сите измени во законот и да посетуваат дополнителна обука доколку се појави потреба. После тоа се врши контрола на нови промени и тренинзи на останатиот дел од тимот. Конечно, одделот за ИТ ќе му помогне на тимот за плати и ќе ги спроведе промените во пресметките на платите во сите програми што се користат за пресметка на истата.

Регионален тим за плати

Иако овде зборуваме за шест различни држави и повеќе од шест закони кои го регулираат пресметувањето на платите, ќе се согласиме дека потребите на работникот на кој му се пресметува платата се слични или речиси исти. Сите наши експерти во регионот се соочуваат со слични барања на клиентите – точност, стручност, навременост и доверливост.

Со уникатен систем за целата групација Unija и преку дефинирани стандарди, сите наши експерти во регионот ќе му пристапат на секој клиент на единствен начин и ќе одговорат на сите негови барања. Овој факт особено ќе ги олесни процесите на сите регионални компании.

Аутсорсинг компанија за плати
Аутсорсинг компанија за плати

Интерна обука за пресметка на платата

Во Unija Smart Accounting, сите специјалисти за плати активно учествуваат во интерните обуки и пренос на знаење. Едукацијата, напредувањето и растот на сите наши вработени отсекогаш ни биле важни. Со градење силен и професионален тим, сигурни сме во задоволството на нашите клиенти и на самите вработени.

Како едукатори и ментори, високите специјалисти за плати се секогаш достапни да го пренесат своето знаење на помладите колеги. Со широк опсег на знаење – пресметките на платата се точни.

Сертификација на специјалисти за плати

Покрај внатрешната обука на тимот за плати, не ја забораваме важноста на формалното образование и сертификацијата. Сите специјалисти во Унија поминуваат низ официјални процеси на сертификација.

Покрај тоа што го потврдува нивното знаење и стручност, сертификатот им овозможува самостојно да ја извршуваат својата работа и да бидат целосно посветени на клиентите и нивните потреби. Со посветеност и потврда на знаењето – платите се точни.

Unija Smart Accounting отсекогаш била посветена на градење на тим од експерти кои секогаш ќе можат да испорачуваат точни пресметки на платите до сите клиенти како надворешна компанија. За причините поради кои сметководството на плати треба да се довери на надворешна компанија пишувавме во текстот – Дали сметководството за плати треба да се довери на надворешна компанија?