Vrijeme darivanja se bliži
23. Novembra, 2023

Vrijeme darivanja se bliži!

Darivanje je dio poslovne kulture. Završetak poslovne godine, zajedničkog rada i saradnje idealna je prilika za razmjenu poklona. Poklon predstavlja znak pažnje, ali u poslovnom svijetu često može značiti i priliku da se zahvalimo na uspješnoj poslovnoj saradnji kao i poticaj za nastavak buduće.

Međutim, često se postavlja pitanje kako se pokloni oporezuju?

POKLONI I POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

Prema Zakonu o PDV-u poklone male vrijednosti  smatramo porezno dopustivim.

Poklonima male vrijednosti, u smislu stava 2. tačke 2. Člana 5 Zakona o PDV-u, smatraju se pokloni čija pojedinačna cijena ne prelazi 20,00 KM, koje obveznik daje povremeno različitim licima, poslovnim partnerima, njihovim predstavnicima i sl., a da za samu gestu poklona ne postoji pravna obaveza.

Poslovnim partnerima se smatraju lica sa kojim postoji poslovni odnos ili se očekuje da će se takav odnos uspostaviti.

Pod povremenim davanjem poklona smatra se davanje najviše jednog poklona istom licu u jednom poreskom periodu.

Međutim, ukoliko se pokloni daju više puta istim licima ili ukoliko njihova pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 20 KM, onda je potrebno na takve proizvode internom fakturom zaračunati izlazni PDV, samo onda kada je ulazni PDV na takve proizvode ranije korišten kao odbitni.

Ukoliko ulazni PDV nije odbijen prilikom proizvodnje ili nabavke proizvoda koji se poklanjaju poslovnim partnerima, ne postoji obaveza da se zaračuna izlazni porez putem interne PDV fakture, bez obzira na vrijednost tih dobara, jer, u suprotnom, PDV bi se dva puta platio.

POKLONI I POREZ NA DOBIT

Pokloni i druga slična davanja poslovnim partnerima se obično nazivaju reprezentacija.

Prema Propisima koji regulišu porez na dobit, pokloni poslovnim partnerima u pojedinačnoj vrijednosti većoj od 20,00 KM ne smatraju se reprezentacijom i u cijelosti su porezno nepriznati.

Tačnije, propisi o porezu na dobit su definisali reprezentaciju kao izdatke koji su nastali uslijed ugošćavanja poslovnih partnera, a koji su povezani s obavljanjem djelatnosti. Izdaci za reprezentaciju koja se odnosi na privrednu djelatnost, priznaju se kao rashod u iznosu od 30% troškova reprezentacije, što znači da je 70% porezno nepriznati rashod, koji direktno uvećavaju oporezivu dobit ili smanjuje poslovni gubitak.

Pokloni pojedinačne vrijednosti preko 20,00 KM ne smatraju se reprezentacijom, te se ne uključuju u ukupan rashod reprezentacije prilikom obračuna porezno priznatog rashoda reprezentacije, odnosno, u cijelosti uvećavaju oporezivu dobit.

U vezi poreznog tretmana datih poklona, Porezna Uprava FBiH je izdala mišljenje od 14.11.2018. koje ovdje citiramo:

Troškovi nastali u vezi sa nabavkom poklona kao što su peškiri, polo majice, satovi i slično, bez obzira da li je utisnut logo firme ili ne, datih postojećim i potencijalnim kupcima, pojedinačne vrijednositi iznad 20,00 KM smatraju se u ukupnom iznosu porezno NEpriznatim rashodima u skladu sa članom 31. stav 2. Pravilnika. Troškovi nastali u vezi sa nabavkom reklamnog materijala kao što su kalendari, olovke, privjesci, rokovnici i slično, pojedinačne vrijednositi do 20,00 KM, a sa utisnutim logom firme, NE smatraju se reprezentacijom već troškom oglašavanja i marketinga, te se smatra porezno priznatim rashodom kod obračuna poreza na dobit.”