23. januarja, 2020

Zvišanje minimalne urne postavke za delo na podlagi študentske napotnice

S 1. januarjem 2020 se je povišala minimalna urna postavka za delo na podlagi študentske napotnice za dijake in študente, in sicer iz 4,89 EUR bruto (4,13 EUR neto) na 5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto).

Dijaki in študentje so za opravljeno delo upravičeni do plačila za delo skladno z višino dogovorjene bruto urne postavke, ki ne sme biti nižja od minimalno določene (5,40 EUR bruto). Izplačilo je odvisno od dejanskega števila opravljenih ur dela, pri tem pa delodajalci ne smete pozabiti na dejstvo, da je opravljane navedene oblike dela začasne oziroma občasne narave.

Začasno in občasno delo dijakov in študentov po Zakonu o dohodnini ne sodi med dohodke iz delovnega razmerja, temveč dohodke iz drugega pogodbenega razmerja, zato se morebitna druga povračila (kot naprimer prevoz in malica) vštevajo v osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost in dohodnino.