Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
14. januarja, 2020

Zopet možnost delne oprostitve prispevkov delodajalca za starejše delavce

S prvim januarjem 2020 se je zopet začela uporabljati določba 156. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki omogoča uveljavljanje delne oprostitve prispevkov delodajalca za starejše delavce, torej tiste, ki so že dopolnili 60 let starosti.

Od januarja 2016 do konca lanskega leta je namreč veljal Zakon o  interventnem ukrepu na področju trga dela, zaradi katere se določba 156. člena ZPIZ-2 ni uporabljala. Oprostitev tako lahko uveljavite zopet pri izplačilu plačila za delo za mesec januar 2020 za osebe, ki so že dopolnite 60 let, kot tudi tiste, ki bodo dopolnile 60 let sredi meseca.

Delodajalci ste oproščeni plačila prispevkov delodajalcev v višini 30 % za delavce v delovnem razmerju, ki so dopolnili 60 let starosti. Oprostitve se ne more uveljaviti za tiste delavce, ki so:

  • zaposleni pri delodajalcu s sedežem v tujini, za katere se v skladu s predpisi Evropske unije uporablja zakonodaja Republike Slovenije, in
  • osebe v delovnem razmerju, ki hkrati pri pravni osebi, ki je delodajalec, izpolnjujejo pogoje za vključitev v zavarovanje tudi na podlagi 16. člena ZPIZ-2 (družbeniki – poslovodne osebe), vendar so prednostno zavarovani na podlagi delovnega razmerja (v enoosebni družbi je delovno razmerje družbenika lahko sklenjeno za opravljanje funkcije poslovodne osebe, v večosebni družbi pa tudi za opravljanje drugih del).

 

Oprostitev plačila prispevkov se lahko uveljavi pri izplačilu plačila za delo, v obrazcu REK-1.