Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
16. oktobra, 2020

Znani so ukrepi 5. protikoronskega paketa

Državni zbor je 15. 10. 2020 potrdil predlog  Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) ali tako imenovani peti protikorona paket (PKP5). Določeni ukrepi se uvajajo na novo, določeni že veljavni ukrepi pa se podaljšujejo.

Začasni ukrepi na področju dela:

 • Začasna možnost prerazporeditve delavcev, kjer je povečan obseg dela zaradi COVID-19 na druga delovna mesta. Zaposleni je v tem primeru upravičen do dodatka zaradi začasne razporeditve v višini 20 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega.
 • Delavec je lahko odsoten iz dela brez obiska zdravnika 3 dni in sicer največkrat enkrat v posameznem koledarskem letu.
 • Plačila delodajalca za testiranje delojemalcev na SARS-CoV-2, na katera jih napoti delodajalec, se ne štejejo za boniteto.
 • Zaposleni, ki neposredno dela v okolju s COVID-19 pacienti oziroma uporabniki, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19 oziroma je ta potrjena je upravičen do dodatka za neposredno delo s COVID-19 pacienti, ki znaša 30 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega.
 • Nadomestilo plač delavcev zaradi karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile (v primeru potrditve okužbe z COVID-19 ali v primeru, da je odrejena karantena otroku do 5. razreda OŠ in otrokom s posebnimi potrebami).
 • Delavec mora v najmanj 24 urah, obvestiti delodajalca da mu je bila odrejena karantena in mu mora najkasneje v treh dneh od prejema odločbe to posredovati delodajalcu. V odločbi mora biti viden razlog odreditve karantene.
 • Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo (višina nadomestila za čas čakanja na delo in višjo silo velja v višini 80 % in najmanj v višini minimalne plače). Pogoj je vsaj 20 % upad prihodkov v letu 2020 glede na leto 2019.
 • Izvajalci prevozov občasnega in mestnega prevoza so upravičeni do nadomestila stroškov, upravičeni do nadomestila stroškov, ki so jih imeli, ker od 16. marca 2020 do 11. maja 2020 niso izvajali prevozov.

Začasni ukrepi za samozaposlene in mikro podjetja:

 • Samozaposlenim, družbenikom, ki so poslovodne osebe in kmetom bo za nezmožnost opravljanja dejavnosti ali opravljanja dejavnosti v manjšem obsegu, zagotovljena izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka v znesku 1.100,00 EUR za oktober, november in december 2020. Pogoj za mesečni temeljni dohodek bo upad prihodkov upravičenca v letu 2020 za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019.
 • Delno povrnjeni izgubljeni dohodek se samozaposlenim, družbenikom, ki so poslovodne osebe in kmetom, izplača v znesku 250 EUR za vsako odrejeno karanteno ali čas, ko ni zmožen opravljanja dela zaradi višje sile, vendar ne več kot 250 eurov za 10 dni, 500 eurov za 20 dni in 750 eurov v enem mesecu. Ukrep traja od 1. septembra do 31. decembra 2020.
 • Kmet, ki je na dan, ko mu je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi opravljanja te dejavnosti na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2 in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi, je upravičen do finančne pomoči za čas trajanja nezmožnosti za delo v višini dejanskega stroška v zvezi z nadomestitvijo dela na kmetiji, vendar ne več kot 80 odstotkov minimalne plače.

Mikro podjetja (1-4 zaposleni), samozaposleni in družbeniki, ki so hkrati poslovodne osebe so upravičeni do ukrepa zagotovitve zaščitnih mask.